vcdot Caslemiray KERKBERICHTEN Werkgroep gezinsvieringen Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 S571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-maildeschans.castenray@home.nl nr. 23 09 juni 2010 Zaterdag 12 juni 19.15 uur Jaardienst Jan Geerets Hay Reijnders Misdienaars: Stef, Joep Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Eervol Ontslag: Bisschop Frans Wiertz heeft Annemie Drüggen met ingang van 1 juni jl. eervol ontslag verleend als lid van het kerkbestuur. Annemie heeft zich 14 jaar lang(2 reguliere termijnen van 4 jaar, een extra termijn en nog een toetje van 2 jaar) met volle overgave en op een uiterst consciëntieuze wijze ingezet voor onze kerk. In deze periode heeft Annemie veel meegemaakt. Leuke dingen, maar ook heel vervelende zaken, die haar niet onberoerd hebben gelaten. Helaas(voor ons) is nu een einde gekomen aan dit bestuurslidmaatschap van de kerk. Annemie krijgt nu evenwel de volle vrijheid om haar (vrije)tijd naar eigen inzicht in te vullen, samen met Leo. En dat is haar van harte gegund. Annemie zal overigens niet helemaal uit beeld verdwijnen, want zij zal buiten het bestuur de kerkhofadministratie blijven verzorgen. Datzelfde geldt ook voor Leo als onze hulp in nood als het gaat om technische zaken. Annemie, als kerkbestuur willen we je, mede namens de parochiegemeenschap, heel hartelijk danken voor jouw jarenlange inzet en enorme betrokkenheid bij het kerkgebeuren in al zijn facetten. We komen hier uiteraard nog persoonlijk op terug. Een opvolger voor Annemie hopen we binnenkort bekend te kunnen maken. Hallo jongens, meisjes, mama's en papa's Op 20 Juni is het vaderdag. Daarom staat deze gezinsviering op zaterdag 19 Juni in teken van vaderdag. We hopen dat jullie allemaal weer komen samen met jullie mama's en vooral jullie papa's. Ook jullie opa's en oma's zijn van harte welkom. Cajeko heeft voor deze viering weer nieuwe liedjes ingestudeerd. Dus kom op 19 Juni om 19.15 uur naar de gezinsviering. Groetjes Werkgroep gezinsvieringen 800009

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1