KERKBERICHTEN Stichting Jeugdwerk Castenray ZATERDAG 12 fUNI A.S. Redactieadres: Castelostraat 20a ®571890 e-mail: deschanscastenrav@,home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 22 02 juni 2010 Zaterdag 5 iuni 19.15 uur Sjang en Dien Classens-Vissers, zoon Wim en kleinzoon Roel Piet Keijzers en Anna Kijzers-Kuenen Theo Jacobs Misdienaars: Quinty en Sem Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 03 juni: 10 juni: 12 juni: 17 juni: 24 juni; pameskoor Castenrav 19.45 uur repetitie. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 19.15 uur H.Mis zingen. 19.45 uur repetitie. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren in de kantine van VieVerde (Roffert) i.v.m. W.K. Voetbal Nederland, wat op de TV in het café te volgen is. 19.15 uur H.Mis zingen. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden. HET WK VOETBAL KOMT ER BIJNA AAN. IEDEREEN WIL ORANJE IN HUIS!!!! HIER WILLEN WIJ GRAAG AAN MEEHELPE|\1. SJWC KOMT LANGS MET ORANJE ROZEN ÈNWEL OP DUS VERSIER JE HUIS MET BLOEMEN VAN) HET JEUGDWERK!!!! DE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE AAN DE ACTIVITEITEN VAN SJWC. STEUNT U ONZE ACTIE OOK DIT JAAR WEER? BESTUUR SJWC 26 juni: im y D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1