oirps Waxd KERKBERICHTEN Groene geruis II I V VOO IT Redactieadres: Castelostraat 20a ©571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 ©571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 21 26 mei 2010 Zaterdag 29 mei 19.15 uur Geen intentie Misdienaars: Anne, Suzan Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Dinsdag 25 mei Woensdag 26 mei 19.00 uur 14.00 uur Avondwake Marie Gooren-Dinghs Uitvaart Marie Gooren-Dinghs Ringleiding: De al enige niet goed functionerende ringleiding in de kerk is weer gerepareerd. Mocht dit mankement voor u aanleiding zijn geweest om de kerkdiensten te mijden, dan kunt u vanaf nu de diensten weer prima volgen via de ringleiding. Onze welgemeende excuses voor het ongemak. li thuiszorg We zetten alle diensten van Groene Kruis Thuiszorg voor u op een rij: Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Advies, Instructie en Voorlichting Ondersteunende begeleiding Gespecialiseerde verpleging Zorg op Afroep Thuiszorgondersteuning Psychogeriatrie Terminale nachtzorg Verpleging www.dezorggroep.nl Klantenservice T. 088 - 61 088 61 'M S0G™s D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1