DorpsMflLcl voor Casèemray KERKBERICHTEN Vrouwen Vereniging Castenray Redactieadres: Castelostraat 20a ®571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 19 12 mei 2010 Woensdag 12 mei 19.15 uur Hemelvaartsdienst Misdienaars: Sem Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Donderdag 13 mei 11.00 uur Dekenale Dag in de Grote Kerk te Venray. Zaterdag 15 mei 19.15 uur Wim Strijbos en overleden fam. Strijbos-Snellen Jaardienst overleden ouders Tacken-Haegens Misdienaars: Eva, Quinty http://castenrav.dorpenvenray.nl/vrouwenvereniging email-adres:vrouwenver.castenray@live.nl Hallo leden Uitstapje: Zoals bekend staat ons jaarlijks uitstapje gepland op dinsdag 28 september. We hebben weer geprobeerd om er iets bijzonders van te maken en willen daarom op die dag met jullie naar Nijmegen naar het MuZIEum. Dit is een ervaringsmuseum over zien en niet zien. Je maakt op een bijzondere manier kennis met het wonder van het zien en de onbekende wereld van het niet zien. Hoe de dag er precies uit gaat zien weten we t.z.t. maar we willen graag weten wie er mee gaan i.v.m. eventuele kortingen. Om het eens anders dan anders te doen willen we dit keer dan ook met de trein gaan. Je kunt je voor dit uitstapje opgeven t/m 31 mei bij Franzis tel.571201 of via de mail. Fietsen Ook dit jaar gaan we bij mooi weer fietsen op de woensdagavond. Noteer de volgende data alvast op de kalender: 12 mei - 26 mei - 9 juni - 23 juni en 7 juli. Degene die gaan fietsen mogen op kosten van de vereniging onderweg een versnapering gebruiken. Graag de bon inleveren bij Gerd v/d Sterren. Bierfeesten: Op 27 juni zijn dit jaar groep 5 en 6 aan de beurt om te oberen. Zie je oberlijst of kijk op onze site www.dorpenvenrav.nl Groetjes het bestuur Vrouwen Vereniging Castenray

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1