voor KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mail: deschans.castem-av@home.nl nr. 18 05 mei 2010 Zaterdag 8 mei 19.15 uur Jan Thielen Misdienaars: Joep, Manon Woensdag 12 mei 19.15 uur Hemelvaartsdienst Misdienaars: Sem Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Donderdag 13 mei 11.00 uur Dekenale Dag in de Grote Kerk te Venray. In het kader van 450 jaar Bisdom Roermond zal op donderdag 13 mei(Hemelvaartsdag) in de St. Petrus Banden kerk te Venray om 11.00 uur een Pontificale Hoogmis worden opgedragen, waarin bisschop Frans Wiertz voorganger zal zijn. De dienst wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor van koorleden uit de diverse parochies. Ook zal het gilde en de schutterij acte de présence geven in de kerk en zal na de dienst een demonstratie vendelzwaaien worden gegeven op het grasveld naast de kerk. In het middaggedeelte zullen er diverse activiteiten plaatsvinden, zoals: - rondleiding door de Grote kerk - wandelen langs kruisen en kapellen in het centrum (aan beide activiteiten kan om 12.30, 13.30 en 14.30 uur worden deelgenomen) - torenbeklimming vanaf 12.30 uur - degenen, die zich hiervoor hebben aangemeld, kunnen tussen 12.30 - 15.00 uur de lunch gebruiken in de Witte Hoeve.(De hiervoor te gebruiken lunchbonnen zullen tijdig worden uitgereikt). Verder is er in de Witte Hoeve een tentoonstelling over het Religieus Erfgoed in Limburg en kunt u meedoen aan een fotoprijsvraag. Ook zullen enkele kinderkoren optreden. Om 15.30 uur is de afsluiting van deze feestelijke dag met het zingen van de Vespers in de Grote kerk. Koninklijke onderscheiding: Donderdag 29 april jl. kreeg Piet Kuijpers in de raadszaal op het gemeentehuis te Venray van burgemeester Gelissen te horen, dat Hare Majesteit koninig Beatrix het wijze besluit had genomen om hem vanwege zijn verdiensten voor de (Castenrayse) gemeenschap te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg hij de daarbij behorende versierselen opgespeld en oorkonde uitgereikt. Met name zijn verdienste als kerkorganist(vanaf zijn 14e jaar, dus al bijna 50 jaar!!) voor de diverse parochies was debet aan het toekennen van deze onderscheiding. Het kerkbestuur wenst Piet en Nel van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1