DoirpsUa-cl vcoxDir Ccdsleniray KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a ©571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 ©571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 17 28 april 2010 Zaterdag 1 mei 19.15 uur Nella Classens-Janssen en Geert Classens Overleden ouders Ewals-van de Loo en familie Jaardienst Louis Peeters Misdienaars: Maudi, Demi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Dameskoor Castenrav 29 apr. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 06 mei 19.45 uur repetitie. 08 mei 19.15 uur H.Mis zingen. 13 mei is er geen repetitie i.v.m. Hemelvaart. 20 mei 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. 22 mei 19.15 uur H.Mis zingen. 27 mei 19.45 uur reptitie. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden. LAAT BLJ UW VERDRIET ONZE ZORO EEN ZIJN 0478 550150 ■fOWT." *07 ft'V dernemins d en crematie on Fr. /Marijkeslraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Venrayseweg I 04 596 I I Horst telefoon 077 398 70 99 Wf ij Zijn da q en nac fit bereilcb. aar on der telefc oonnr.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1