voor KERKBERICHTEN Uitnodiging Vrijwilligersavond Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 SS571739 S?571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mai 1deschanscastenrav@homenl nr. 16 21 april 2010 Zaterdag 24 april 19.15 uur Geen H. Mis Zondag 25 april 11.00 uur Eerste H. Communiedienst Misdienaars: Anne, Eva Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Pastorie verhuurd Ongetwijfeld hebt u het al gezien of van anderen gehoord, dat er enige bedrijvigheid is in en bij de pastorie. Dat klopt! Met ingang van 1 mei a.s. is de pastorie verhuurd aan een zestal Polen, die nog net voordat ze twee weken op vakantie gaan naar hun thuisland ijverig bezig zijn met behangen, poetsen etc. Over twee weken heeft Castenray er dus zes inwoners bij. Sport-Vereninging-Oirlo-Castenray '01 Afgelopen week hebben alle vrijwilligers van SVOC'Ol een uitnodiging voor de vrijwilligersavond d.d. 15 mei a.s. ontvangen De meeste vrijwilligers hebben deze per mail ontvangen. De rest waarvan we geen mailadres hadden hebben een brief gehad. Denk aan: opgave voor 2 mei a.s. Mochten we onverhoopt toch nog iemand vergeten zijn dan zou het fijn zijn als die vrijwilliger zich alsnog meldt voor 2 mei a.s. bij: Toos Sommers, Past. Verheggenstraat 35, tel: 571806. of per mail: csommers@home.nl. Het zou kunnen dat we per abuis toch nog ergens iemand mislopen. Tot 15 mei a.s. Bestuur SVOC'Ol iRRBfll-

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1