Katholieke Bond van Ouderen - KB O castenrav ►OUD HOLLANDSE SPELEN: op vandaag woensdagmiddag 7 KAARTJES ZOO PARC en KAARTJES KASTEELTUINEN COMITÉ BUNDELING COLLECTES CASTENRA Y UIT ETEN IN EIGEN DORP We hebben weer heerlijk gegeten op een zeer gezellige middag. De volgende UITETEN.... is op WOENSDAG 28 APRIL 11 Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 21 APRIL opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 21 april anders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. april in de Dorpszaal. Waarschijnlijk zijn er ook wel enkele prijsjes te winnen. Met koffie thee vlaai Ook nog een gratis consumptie. Geen eigen bijdrage Aanvang: 14.00 uur ►AVONDWANDELING op WOENSDAG 21 APRIL. We gaan deze keer aan de oostkant van de DIEPELING wandelen. GROENPLOEG: Vrijdag 16 april: etentje voor alle leden van de groenploeg met partner in de Dorpszaal. Aanvang: 18.30 uur. Ben je verhinderd, geef dat dan even door aan Hay Willemssen, tel. 692710 Op de jaarvergadering is de jaarcontributie vastgesteld op 15,= Gaarne overmaken naar bankrekening 1332.98.418 KBO Castenray Van beide parken zijn weer kaartjes te bestellen tegen de speciale prijs van 7.50 per stuk. De kaartjes hebben een onbeperkte geldigheidsduur. Deze actie duurt tot en met 14 mei. Kaartjes kunt u bestellen,afhalen en betalen bij Rose van Eek, tel. 571187 of email. rosevaneck@online.nl We zitten midden in de WEEK VAN DE GOEDE DOELEN. Dit betekent één grote collecte in plaats van 11 verschillende. HET ZIJN ALLEMAAL ZEER GOEDE DOELEN DIE OP ONZE STEUN REKENEN! Normaal gesproken is er al iemand bij u geweest en hebt u het envelopje met inhoud ingeleverd. Voor de elf deelnemende fondsen wordt in Castenray dit jaar niet meer gecollecteerd. De totaalopbrengst per fonds wordt volgende week in de Schans gepubliceerd. We hopen op een royale bijdrage, want al deze fondsen doen zeer goed werk en verdienen zonder uitzondering onze steun. We danken u alvast zeer voor uw bijdrage. Geen enveloppe in deze Schans? Bel a.u.b. 571677. Geeft Castenray weer net zo royaal als vorig jaar? Tonen we weer aan oog te hebben voor de zwakkeren en minderbedeelden in onze maatschappij? U leest het volgende week. Comité Bundeling Collectes Castenray (Dini Classens tel. 571427, Nel Kuijpers tel. 571725, Jan Strijbos tel. 571677, Jac Vennekens tel. 571308). 5

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 5