voor KERKBERICHTEN LAAT BU UW VERDRIET ONZE ZORG EEN TZLJN k rts Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 14 07 april 2010 Zaterdag 10 april 15.00 uur Jubileumdienst DameskoorCdeze dienst wordt opgeluisterd door het jubilerende koor zelf). Misdienaars: EvaDemi De avondmis van 19.15 uur komt te vervallen. Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Dank Graag willen wij langs deze weg onze dank overbrengen aan de dames van de poetsploeg, die er weer voor heeft gezorgd, dat de kerk er met Pasen van binnen fris uitzag en het koper er glanzend bij hing en stond. Ook dank aan de dames van de bloemversiering en de vrijwilligers, die ervoor zorgden, dat het er rondom de kerk op z'n paasbest bijlag. Allen heel veel dank. H. Doopsel Afgelopen zaterdag werd Linn Heldens(ouders Jos en Nicole Heidens-Vollenberg, Schoor 1) door de toediening van het H. Doopsel in onze parochie opgenomen. Linn, ouders en familie, hartelijk gefeliciteerd. Pastorie te huur: Hebt u belangstelling in het huren van de pastorie of kent u in uw omgeving mogelijke geïnteresseerden, dan kunt u contact opnemen met Henk Classens, Castelostraat 4, 0478-571781 of met een van de andere kerkbestuursleden. -5^ Y begrafenis en crematie onderneming Ir. yVlarijkestraal la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 V/if zifn day en nacht bereikbaar onder teleloonnr 0478 550150 Venraysewe3 104 5961/VJ Horst telefoon 077 398 70 99 D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1