Stichting Heemkundig Genootschap Castenray "K&rnwt fit zoor "«fep Éliip® Dinsdag 6 april: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang 19.30 uur. Woensdag 7 april: Gesprek met de Dorpsraad bij De Koster. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag/zondag 10/11 juli: Uitvoering project Castenrayse Vennen. Aanvang 14.00 uur in De Wis. Boerengezegden Ok d'n diksten aekenboeëm velt dur de hieëp. (Grote zaken worden ook met kleine middelen geklaard.) Génnen baard van 'n jaor zien. (Het is geen groot karwei dat lang moet duren.) 9 Twelf boëre en ieënen hoond zien dartiën raekels. (Boeren zijn niet altijd te vertrouwen.) Op 'n dodspreentje stöt maestal wat 'ne meens haaj motte zien. Öp tied thuus motte zien um de gaet te melke. (Geen tijd meer hebben om langer te blijven.) De oude foto Deze prachtige foto kregen we van Ties Dinghs van de Tunnelweg. We zien Johannes van de Eindt (1843-1927) gehuwd met Wilhelmina Cox (geb. 1839). Koning Leopold I van België sloot een koopcontract met Mathias Cox 'en deszelfs hiertoe door hem gemachtigde Huisvrouw Anna Maria van Nunen, zijnde akkerlieden in deze gemeente woonachtig'. Dit echtpaarMathijs Cox (geb. 16-03-1798) en Johanna van Nunen (geb. 13-12-1800) had vier kinderen. Een van deze kinderen Wilhelmina Cox, was getrouwd met Johannes van de Eindt. Deze erfde bij het overlijden van zijn schoonouders een deel van de goederen die via de koning van België hun eigendom waren. Het echtpaar van de Eindt-Cox had geen kinderen en schonk na hun dood alle bezittingen aan de Kapel van Castenray. Daarbij behoorde onder meer het kostershuis (tolhuis), het huidige Café De Koster. Dit is voor onze parochie dus een zeer waardevolle foto. Schenking Van Jan Martens uit Venray kregen we voor ons archief weer een aantal oude documenten: 1. Notitieboekje voor den Nederlandschen Landbouwer (1910). safcrfBftwLp.-. -• ;-:vV Si. AJOOTStrWAP C

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 12