Vrouwen Vereniging Casienray i ii'in kirm 11e truckrun zondag 11 april 2010 http://castenray.dorpenvenray.nl/vrouwenvereniging email-adresvrouwenver. castenray@live.nl Hallo leden Vrouwen Vereniging i&a>jtt?0itrtiy 7 april komt Mevr.Olaerts uit België ons op een ludieke manier vertellen hoe we van liefde werk moeten maken. De avond begint om 20.00 uur in de Dorpszaal. 21 april vetrekken degene die zich hebben opgegeven om 12.45 uur met de auto bij de kerk. Als er leden zijn die willen fietsen moeten ze ongeveer om 12.00 uur vertrekken, want we worden om 13.15 uur verwacht. Maandag 3 mei is er in de Schouwburg in Venray een toneelvoorstelling van toneelvereniging Oirato uit Oirlo. Deze avond begint om 20.00 uur. De leden van VB kring Horst kunnen deze voorstelling gaan bekijken tegen een gereduceerd tarief van 7,50. Kaartjes hiervoor zijn te bestellen t/m 11 april bij Elly Philipsen. Tel.nr.571280 Fietsen Ook dit jaar gaan we bij mooi weer fietsen op de woensdagavond. Noteer de volgende data alvast op de kalender: 12 mei - 26 mei - 9 juni - 23 juni en 7 juli. Bierfeesten: Op 27 juni zijn dit jaar groep 5 en 6 aan de beurt om te oberen. Zie je oberlijst of kijk op onze site www.dorpenvenray.nl Groetjes het bestuur Voor alweer de 1 le keer wordt op zondag 11 april 2010 de Truckrun Horst voor mensen met een beperking uit Horst aan de Maas en wijde omgeving, georganiseerd. Net als voorgaande jaren start deze dag op zondagmorgen om 09.00 uur met het opstellen van ruim 325 trucks op Industrieterrein Hoogveld in Horst. Alleen dit al is het bekijken waard. Joekskapel, Als iëzer uit Horst, zal de muzikale omlijsting verzorgen. Burgemeester Kees van Rooij van de gemeente Horst aan de Maas zal om 12.40 uur de menigte toespreken en om 12.45 uur het startschot geven. Hierna zal de Truckrun langzaam in beweging komen voor de 57 kilometer durende tourtocht die door de vele kerkdorpen in de nieuwe gemeentes Horst aan de Maas en Venray zal trekken. Waar moet u als bezoeker rekening mee houden Wij vragen de bewoners langs de route om hun auto deze middag niet langs de route te parkeren. Indien U het konvooi van Truckrun tegemoet komt (zie route op www.truckrun.nl) of kruist, dan moet U rekening houden met een aanzienlijke wachttijd (geschat op circa 30 - 45 minuten). Het verkeer wordt ter plekke stilgelegd door de verkeersregel aars. In die tijd passeren ruim 325 trucks met in elke cabine naast de chauffeur ook iemand met een verstandelijke beperking. De blijdschap van deze mensen weegt wellicht op tegen de ergernis die u in eerste instantie zou kunnen overvallen. Houdt hier a.u.b. rekening mee. Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking. Namens de organisatie, Stichting Truckrun Horst OO Oö O ÏTÏÏTNH

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9