COMITÉ BUNDELING COLLECTES CASTENRA Y Hoe gaat het collecteren in zijn werk? Groene (Kruis II De week van 4 t/m 10 april is de WEEK VAN DE GOEDE DOELEN. Dat is volgende week, de Paasweek, de week na de Goede Week. Laat het ook voor onze minderbedeelde medemens een goede week worden. HET ZIJN ALLEMAAL ZEER GOEDE DOELEN DIE OP ONZE STEUN REKENEN!!! Bij deze Schans vindt u een enveloppe met een begeleidend schrijven (zie ook ommezijde), een invullijstje en een wit envelopje. U vult op het invullijstje achter elk fonds het bedrag in dat u aan dat fonds wilt schenken. Het totaalbedrag doet u samen met het invullijstje in het witte envelopje en plakt het dicht. Er hoeft geen naam op het invullijstje of op het envelopje. Volgende week is het de Week van de Goede Doelen en dan wordt het witte envelopje bij u opgehaald. Dit gebeurt met ingang van zondag 4 april vanaf 11.00 uur. We willen u vragen om dan het envelopje met inhoud klaar te hebben. Op een van de dagen zondag t/m woensdag kunt u volgende week een collectant met een collectebus verwachten. De bussen zijn door het Astmafonds beschikbaar gesteld. Voor de elf fondsen wordt in Castenray dit jaar vervolgens niet meer gecollecteerd. De totaalopbrengst per fonds wordt zo spoedig mogelijk in de Schans gepubliceerd. We hopen op een gulle bijdrage, want al deze fondsen doen zeer goed werk en verdienen zonder uitzondering onze steun. We danken u alvast zeer voor uw bijdrage. Geen enveloppe in deze Schans? Bel a.u.b. 571677. Geeft Castenray weer net zo royaal als vorig jaar? Tonen we weer aan oog te hebben voor de zwakkeren en minderbedeelden in onze maatschappij? Wat is mooier dan te geven na de Goede Week, de week dat Jezus Christus voor alle mensen het grootste offer gaf, dat je maar kunt geven: Zijn leven! Van u vragen we slechts een heel klein offer. Een offer dat perfect past in de Vastentijd en de Paastijd, de tijd van soberheid en aandacht voor de medemens, maar ook de tijd van hoop op een beter leven voor mensen die het moeilijk hebben. Laten we met zijn allen een beetje van ons geluk delen met onze medemensen die dat niet hebben. CASTENRAY, EEN DORP MET HART VOOR DE MEDEMENS! Comité Bundeling Collectes Castenray (Diny Classens tel. 571427, Nel Kuijpers tel. 571725, Jan Strijbos tel. 571677, Jac Vennekens tel. 571308). thuiszorg kV. We zetten alle diensten van Groene Kruis Thuiszorg voor u op een rij: Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Advies, Instructie en Voorlichting Ondersteunende begeleiding Gespecialiseerde verpleging Zorg op Afroep Thuiszorgondersteuning Psychogeriatrie Terminale nachtzorg Verpleging www.dezorggroep.nl Klantenservice T. 088 - 61 088 61 --j£Ub «K-ia-**

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 6