DE STEK MOET BLIJVEN Nieuws van de werkgroep! Na een korte radiostilte hier dan toch weer een bericht van de werkgroep. Je zou bijna zeggen, het zal wel wat rustiger zijn, we horen niks. Nee hoor! Het is toch steeds topdrukte voor de werkgroep. Na de besprekingen in het gemeentehuis en de witte hoeve, beide met de gemeenteraad, is het voorstel ontstaan om met de dorpsraadvoorzitters en de voorzitters van de oudervereniging van de 4 met sluiten bedreigde dorpen om tafel te gaan zitten met een delegatie van het SPOV bestuur. Dit alles onder leiding van onafhankelijke mensen, en hiervoor hebben zich 2 ambtenaren van de gemeente beschikbaar gesteld. Het doel is om vooral met elkaar in gesprek te blijven, het vertrouwen daar waar mogelijk te herstellen en met elkaar af te spreken hoe de route moet zijn om tot alternatieven te komen. 2 weken geleden is het eerste gesprek geweest. Het is een constructief gesprek geweest waarbij een aantal voorstellen zijn gedaan waarmee men verder kon. Concrete voorstellen waren om de besluitvorming rond de nota op te schorten tot een later tijdstip, voorstel was 1 januari 2011. Daarmee werd de gelegenheid gegeven om alternatieven te onderzoeken en misschien te komen tot andere conclusies dan het sluiten van de dorpsscholen. Een ander voorstel wat werd gedaan om een werkgroep te gaan formeren waarmee er naar alternatieven gezocht kon gaan worden waarbij specialisten de onderbouwingen verder bekijken. Alle betrokken partijen zijn uit elkaar gegaan met wat opdrachten en wat vragen en 24 maart werd de volgende bijeenkomst gepland. Het voorstel voor opschorting van de besluitvorming tot 1 januari 2010 werd door de raad van toezicht van het SPOV goed gekeurd met uitzondering van de datum. Een nieuwe datum is niet genoemd, deze zou eerst in het overleg van 24 maart besproken moeten worden. Omdat we afgesproken hebben via de ambtenaar met 1 mond te spreken horen jullie daar later meer over. Dan was natuurlijk de GMR nog aan zet. 23 maart zijn we met een kleine delegatie van de werkgroep als toehoorders naar de vergadering geweest van de GMR. Ook daar werd over het voorstel gesproken om de besluitvorming op te schorten. Echter daar werd besproken om de nota op te knippen een gedeelte waarin de zogenaamde bovenschoolse beleidsvoorstellen worden gedaan. De beleidsvoorstellen die niet voor alle scholen gelden maar voor individuele scholen of een kleine groep scholen zou dan in een later traject aan de orde kunnen komen. Dus... Lastig om echt een conclusie te kunnen trekken. Het is ons in ieder geval nog niet helder hoe het traject nu gaat lopen en welke mogelijkheden en kansen we nog kunnen zien en moeten grijpen en welke onmogelijkheden op ons pad komen. Al met al blijft het een moeizaam gevecht waar veel tijd en energie in gaat zitten en waar we tot op heden maar kleine stapjes maken. Wat we als werkgroep wel hebben gedaan is hard gewerkt aan het naast de nota op inhoud te hebben behandelt de nota op financieel gebied te behandelen. Daar zijn heel veel vragen over ontstaan die we allemaal proberen op een rij te zetten en wederom via de politiek, via de GMR en rechtstreeks via SPOV proberen we antwoorden en inzichten te krijgen die we nu missen. 30 maart is er een overleg met de directrice om vragen te bespreken en die avond is er een openbare gemeenteraadsvergadering waarin de gemeenteraad de nota inhoudelijk zal gaan bespreken. We blijven alles goed volgen en houden jullie ook zoveel mogelijk op de hoogte. Op www.destekmoetbliiven.nl zetten we zoveel mogelijk informatie inclusief de verslaglegging van onder andere de gemeenteraadsvergaderingen. Wordt vervolgd

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 3