Boek 'De Castenrayse Vennen' te bestellen door overmaking van 35,- op rekening 12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde Castenray o.v.v. uw naam en adres. De inschrijving sluit op 15 juni 2010. Zegt het voort!! Medaille Mannenkoor Castenray Van Twan van Els uit Venray kreeg ik een afbeelding van een medaille die uitgegeven is b.g.v. een concertwedstrijd in het kader van de oprichting van een Mannenkoor in Castenray in juli 1949. De medaille is in bezit van Harmonie Euterpe Venray. Wellicht heeft de harmonie in 1949 deelgenomen aan de concertwedstrijd in Castenray en als aandenken deze medaille ontvangen. Wie weet iets meer van deze medaille af of heeft er een in bezit? Uw reactie graag naar tel. 571677. Schenking Van Ties Dinghs kregen we drie prachtige, oude foto's, waarbij een foto van Johannes van Eindt (1843-1927) en Wihelmina Cox. Dit kinderloze echtpaar schonk na hun dood hun bezittingen aan de Kapel van Castenray. Van Jan Martens kregen we een oude foto uit 1920 van Wies Jacobs ('Tennever Wies'). Ties en Jan, zeer bedankt! Castenrayse mensen vertellen Hub Kuijpers, Pater Humberto - deel 8 Baarlo Maar ik mocht toch naar het noviciaat op de Berckt in Baarlo. Dat duurde twee jaar. Daar leerde ik behalve inleiding in het religieuze leven en in de filosofie, ook koeien melken, schoonmaak van huis en toiletten en zelfs tennissen. Met de komst van de nieuwe novicemeester, pater Harrie Verhoeven, waaide er een nieuwe wind, en nog wel uit Rome van waaruit hij overgeplaatst werd. We kregen meer aandacht voor het huiselijke en voor nieuwe contacten. Uitstapjes maakten ons wereldwijs. Heel bijzonder was het bezoek aan de mijnen in Zuid Limburg. Gekleed als mijnwerker daalden we af in de schachten waar we de kolenploeg het zwarte goud zagen losscheuren. Behalve Eucharistie en Getijdengebed hadden we de zogenaamde rondgaande aanbidding: om de acht uur, dus ook 's nachts, had iedereen een uur aanbidding van het H. Sacrament. Iedere dag schoof dat een uur op. Met zijn allen hadden we zo alle uren van de dag en de nacht bezet. We hadden een prachtige tuin met een gracht eromheen, waar je de nachtegaal nog hoorde. Het was een fijne tijd. Met de religieuze vorming gingen mijn ogen ook verder open. Ik leerde dat er meer was dan Sacramentijnen. Ik ging mij oriënteren op andere mogelijkheden en daarvoor kreeg ik alle vrijheid. Zo kwam ik in contact met de Kleine Broeders van Charles de Foucauld, wiens volgelingen net als hij een zeer arm en rigoureus leven leidden te midden van de allerarmsten, vooral in de Moslimwereld. Vanuit Lissabon zou ik later, met een Montfortaan, na een half jaar Arabisch gestudeerd te hebben, in Marocco de wegen van deze recente heilige betreden. Ik leerde ook pater Wim Rood van de Paters van de H. Harten van Jezus en Maria kennen. Hij wilde priesters opleiden voor de katholieke Kerk in Hongarije en Tsjecho-Slowakije voor de tijd na een eventuele val van het ijzeren gordijn. Ik voelde er ook wel voor om Piet Weijs uit Horst te volgen, die bij de Oblaten van Maria was, een congregatie die o.a. missiewerk deed onder de Eskimo's. Verder kreeg ik contact met de lekenbeweging van het Focolare. Die oriëntaties waren erg belangrijk voor mij, maar ten slotte begreep ik dat mijn roeping er toch in bestond Pater Eymard te volgen, de apostel van de Eucharistie. Ik heb nooit spijt gehad van deze keuze. Boek Castenrayse Vennen Vorige week berichtten we over de mogelijkheid tot het bestellen van het boek over de Castenrayse Vennen. Daags na het uitkomen van de Schans waren er reeds 21 boeken besteld, waarvan 16 buiten Castenray. Eigenlijk mag het boek straks in geen enkel Castenrays gezin ontbreken. We garanderen u een prachtig boek met schitterende historische en recente foto's. Zeker, 35,- is best veel geld, maar ruim beneden de kostprijs. Laat deze unieke kans niet aan u voorbij gaan! Heemkundelokaal 't Moezehool is met ingang van donderdag 8 april voortaan geopend van 18.30-20.30 uur. 21

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 21