KERKBERICHTEN VOOF Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 13 31 maart 2010 Donderdag 1 april: Vrijdag 2 april: Zaterdag 3 april Zondag 4 april 19.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 11.00 uur Viering Witte Donderdag te Blitterswii ck Kruisweg voor volwassenen te Castenray Paaswake te Wanssum 1e Paasdag Jaardienst overleden ouders Weijs-Willemse en kinderen Piet, Hay en Joos Misdienaars: Maudi, Manon Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Als er parochianen zijn, die de Paaswake te Wanssum willen bijwonen en die niet op eigen gelegenheid naar Wanssum kunnen, dan kunnen zij uiterlijk tot en met vrijdag a.s. contact opnemen met een van de kerkbestuursleden. Het kerkbestuur zal dan voor vervoer zorgen. Pastorie te huur: Hebt u belangstelling in het huren van de pastorie of kent u in uw omgeving mogelijke geïnteresseerden, dan kunt u contact opnemen met Henk Classens, Castelostraat 4, 0478-571781 of met een van de andere kerkbestuursleden. 01 apr. 04 apr. 08 apr. 10 apr. 15 apr. 22 apr. 24 apr. 29 apr. 19.45 uur repetitie alten, vanaf 20.00 uur alle dames. 11.00 uur zingen we samen met de heren de H.Mis voor Pasen. 19.45 uur repetitie voor alle dames. Graag om 14.15 uur aanwezig zijn in de kerk in tenue voor het maken van een groepsfoto. Om 15.00 uur zingen we onze jubileummis, met aansluitend de receptie in de "Wis". 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. Nu voor ons de extra repetities voorbij zijn, gaan we weer zoals voorheen met de heren repeteren. 19.45 uur repetitie. Onze H.Mis komt te vervallen i.v.m. H.Communie op 25 april. 19.45 uur repetitie, vanaf 20.30 uur samen met de heren. Bij verhindering afmelden bij een van de bestuursleden D Dameskoor

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1