Stichting Jeugdwerk Castenray R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Kledinginzameling v Er is door u maar liefst 740 kg kleding ingezameld. Een mooi resultaat! MR-verkiezingen Begin maart is aan alle oudste leerlingen informatie meegegeven over de medezeggenschapsraad. Het betrof het jaarverslag van 2009 en een brief over de verkiezingen. Omdat Henny Dinghs aftredend is en niet meer herkozen kan worden, roepen we belangstellende ouders op om zich kandidaat te stellen voor de MR van onze school. Helaas heeft nog niemand zich hiervoor aangemeld. Daarom een laatste oproep: STEL U KANDIDAAT VOOR DE MR EN BESLIS MEE OVER BELANGRIJKE ZAKEN DIE OP SCHOOL SPELEN! Aanmelden kan nog tot uiterlijk dinsdag 30 maart bij een van de mr-leden! DOEN! T oneelvoorstelling Op woensdag 10 maart waren de groepen 5 t/m 8 uitgenodigd om de generale repetitie van de toneelgroep 'Vondel' in 'De Wis' bij te wonen. We willen hierbij de toneelgroep nog hartelijk bedanken voor de uitnodiging. De kinderen hebben er met veel plezier naar gekeken. Ook de kinderen van groep 5 hebben de hele voorstelling geboeid zitten kijken, een prestatie van de toneelgroep! Voorstellingsmis lc communie a.s. Zaterdag stellen de le communicantjes uit groep 3 en 4 zich voor in de mis. De heilige mis begint om 19.15 uur. Vorige week donderdag hebben de kinderen, samen met hun moeders, versieringen gemaakt voor in de kerk. Op zondag 15 april is de grote dag, om 11.00 uur zullen zij voor het eerst ter communie gaan. Zaterdag 3 april hebben we een leuke paasactiviteit heerlijk in de buitenlucht. We willen beginnen om 20.00 uur en eindigen rond de klok van 22.00 uur. Natuurlijk vragen jullie je af "maar wat gaan we dan doen"? Want wij weten dat jullie behoorlijk nieuwsgierig zijn. Kijk dat vinden wij nu leuk jullie lekker verrassen. De zomertijd is dan wel ingegaan maar we vragen jullie toch om een lichtgevend hesje aan te doen zodat we goed opvallen. Voor drinken en een snoeppie zorgen wij wel. Verder hoef je dus niets bijzonders mee te nemen alleen heel vee!zin en veel humor don weten we zeker dat het goed komt. De kosten voor deze avond zijn 1,50. Je kunt jezelf opgeven tot en met woensdag 31 maart bij Regi per mail reqi.classens@planet.nl of per telefoon 06-81414890. Agenda: 17 april Boer en piloot 15 mei Bowlen en noteer ook fffkes in de agenda erbij 5 JUNI ROLLEBOL!

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9