Katholieke Bond van Ouderen - KB O Castenrav 26 maart is Michael Redsky in de Wis. Michael is Cherokee en woont en werkt in de staat New York. Hij zal een drumcirkel geven vanuit zijn Indiaanse cultuur. De avond begint om 19.30 tot 22.30 uur. Kosten p.p. 15.00 euro. Voor verdere actv. zie www.wolfwhospeaks.nl VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 MAART KOMT DE RUITERCLUB WEER BIJ U LANGS VOOR DE HALF-JAARLIJKSCHE OUD-IJZER ACTIE ALS U NIET THUIS BENT LEG DAN HET IJZER OP EEN PLAATS APART ZODAT WE WETEN WAT WE MEE MOGEN NEMEN OUD IJZER ACTIE OUD IJZER ACTIE OUD IJZER ACTIE In verband met de strenge milieu eisen mogen we de navolgende spullen niet meenemen: Koelkasten Diepvriezers Verfblikken Autobanden Gasflessen DE CONTAINERS STAAN BIJ FAM. JANSSEN AAN DE STEEGKAMP ZATERDAG 2 7 MAART ZATERDAG 2 7 MAART LRV EN PC "DE EENDRACHT" BEDEVAART SMAKT Een mooie middag. Asteria is meen ik goed bevallen. De fietsers hadden prima fietsweer. KIENMIDD AG inde Paassfeer - VANDAAG - WOENSDAG 24 maart. We zorgen weer voor mooie prijzen. Aanvang: 14.00 uur in de Dorpszaal UIT ETEN IN EIGEN DORP Volgende week woensdag 31 maart UIT ETEN I.v.m. Pasen is er weer voor een aantrekkelijke eetmiddag gezorgd Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 24 MAART opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 24 maart anders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.Q0 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. OUD HOLLANDSE SPELEN op woensdagmiddag 7 april in de Dorpszaal. Geen eigen bijdrage GROENPLOEGVrijdag 16 april: etentje voor alle leden van de groenploeg met partner in de Dorpszaal. Aanvang: 18.30 uur Op de jaarvergadering is de jaarcontributie vastgesteld op 15,= Gaarne overmaken naar bankrekening 1332.98.418 KB O Castenray

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 7