Boek 'De Castenrayse Vennen' te bestellen door overmaking van 35,- op rekening 12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde Castenray o.v.v. uw naam en adres. De inschrijving sluit op 15 juni 2010. Zegt het voort!! Castenray. Mejuffrouw Spits, inspectrice van het kleuteronderwijs en oud-onderwijzeres in Castenray, gaf een uiteenzetting over het goede van dit kleuteronderwijs. Er werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren Hub (Baer) Goor en, Martien (Teng) Jeuken, Martien (Tinus) Kuijpers en Piet Rambags. Als lokaal werd een deel van de grote zaal van het Patronaat (het huidige gemeenschapshuis) gebruikt In de zaal werd als afscheiding een houten schot geplaatst. De totale inrichtingskosten werden geschat op drieduizend gulden, waarvan een gehouden rondgang in het dorp duizend gulden opbracht ter bestrijding van deze kosten. Tot leidster werd benoemd mejuffrouw Mien de Kuyper uit Horst. Op 5 december 1952 werd het nieuwe kleuterlokaal officieel in gebruik genomen en er waren liefst zevenendertig kleuters die aan het onderwijs deelnamen. Dat waren nog eens aantallen met veel minder, maar wel veel grotere gezinnen dan tegenwoordig. Nu wordt de Castenrayse school bedreigd in haar bestaan. Het is zaak om alles op alles te zetten om de school voor ons dorp te behouden. Vóór 1922 moesten de kinderen van Castenray in Oirlo naar school. Toen is met succes geknokt voor een eigen dorpsschool Hopelijk nu ook voor het behoud van onze school. Boek Castenrayse Vennen Onlangs is de verkoopprijs van het boek over de Castenrayse Vennen door onze stichting vastgesteld op 35,-. Dat is ver beneden de kostprijs, maar omdat we met het boek over de hengstenassociatie een uitstekende overeenkomst hebben kunnen sluiten met een mijnheer uit Schijndel, kunnen we ons enig verlies op het boek permitteren. Daarnaast willen we graag dat het boek voor iedereen in Castenray financieel bereikbaar is. Het wordt een prachtig boek van 252 pagina's in kleur met harde kaft en genaaid gebonden. Het formaat is A4, net als deze Schans. In het boek staan zo'n 500 unieke foto's, sommige heel oud en andere heel recent. Het wordt een leesboek met vrijwel alles over 't Broek (35 hoofdstukken), maar daarnaast ook een fantastisch kijkboek. De oplage van het boek zal zeer beperkt zijn, dus het is zaak om snel te bestellen, want op is op. Het boek is in principe alleen bij inschrijving te verkrijgen. Mocht er uiteindelijk nog een restant over zijn, dan wordt de prijs zeker 40,-. U kunt het boek vanaf vandaag bestellen door 35,- over te maken op rekening 12.81.37.517 ten name van Heemkunde Castenray. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Er kan op het boek worden ingeschreven tot uiterlijk 15 juni 2010. Op zaterdag 10 juli wordt het boek gepresenteerd in gemeenschapshuis De Wis te Castenray. Laat het ook weten aan uw familieleden die buiten Castenray wonen. Moet het boek opgestuurd worden, dan komen er bij de verkoopprijs 5,- verzendkosten. Schenking Van Paul Duijkers uit Venray kregen we een ringband met genealogische gegevens van diverse Castenrayse families. Het gaat daarbij over gegevens van voorouders. Sommige behoeven nog een kleine aanvulling van bijvoorbeeld kinderen die niet lang geleden geboren werden. Wanneer iemand interesse heeft in gegevens van zijn/haar familie, dan kunt u met ons contact opnemen. We verwijzen u dan door naar Paul Duijkers. Paul, zeer bedankt voor deze belangrijke gegevens! Openingstijd Heemkundelokaal 't Moëzehool Na Pasen is het heemkundelokaal geopend op donderdag van 18.30-20.45 uur. U kunt op afspraak ook terecht op een andere dag en/of tijd. 19

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 19