Stichting Heemkundig Genootschap Castenray metfit ZOO? Dinsdag 6 april: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang 19.30 uur. Woensdag 7 april: Gesprek met de Dorpsraad bij De Koster. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag/zondag 10/11 juli: Uitvoering project Castenrayse Vennen. Aanvang 14.00 uur in De Wis. Boerengezegden 0 De schamt de kop afgebete hebbe. (Geen schaamte hebben.) 0 Enne koekoeksroëp öp de helft van mart ien de vert', is d'n boër ennen dalder werd. Wie wulleboeëne wil aete, mot mart nie vergaete. 0 Geft mart nog veul gedoonder, dan is enne witte Pósse genne woonder. Loeëpe asof ge vuür an de koont het. (Heel hard lopen.) De oude foto Deze mooie schoolfoto van Hub Kuijpers (Pater Humberto) is gemaakt in 1950. Hub was toen 8 jaar en zat op de St. Jozefschool in Castenray in een spiksplinternieuw gebouw. Het uit 1922 stammende schoolgebouw aan de Provinciale weg, de huidige Horsterweg, was in de Tweede Wereldoorlog vernield. Het onderwijs werd tijdelijk verzorgd in de gespaard gebleven sacristie, de kinderkapel en de kelder van het Patronaatsgebouw. Na de bevrijding werd in mei 1945 een houten noodschoot gebouwd op de speelplaats bij de verwoeste school. In december 1948 begonnen de eerste besprekingen met de gemeente over de herbouw van de school en al na een halfjaar vond de aanbesteding plaats. In 1950 werd de nieuwe school in gebruik genomen, gesitueerd aan de toenmalige weg naar Oirlo (huisnummer G32b). De prognose van de leerlingaantallen zag er toen heel wat gunstiger uit dan tegenwoordig: 1947-101 leerlingen; 1952 -112 leerlingen; 1957-133 leerlingen. En let wel, toen nog zonder kleuters. Pas op 16 november 1950 vond er een vergadering plaats, om te komen tot de oprichting van een kleuterschool in 18 wêSSSsBM VAH

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 18