n BANBEMsama u APK KEURINGSSTATION ■STOP ZATERDAG 27 MAART A TRIBUTE THE HAPPY 90'S R.I.T. Bandenservice, het adres voor Banden Licht Metalen Wielen Onderhoud van uw auto Reparaties aan uw auto APK Keuringen Trekhaken Accu's Remmen service Schokbrekers Ooeninastiiden: ma t/m vrii 8.00 - 17.30 4 TUNE FAIRYTALES - PARTY ANIMALS CHARLY LOWNOISE - PAUL ELSTAK 17 Fonds Verstandelijk Gehandicapten: De doelstelling van het Fonds is het met projecten en activiteiten steunen van mensen met een verstandelijke handicap door het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen. Mensen met een verstandelijke handicap in Nederland kunnen rekenen op de betrokkenheid, inzet en financiële steun van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. De opbrengst van de collecte en andere giften en legaten komt ten goede aan projecten en initiatieven die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten, hun familie en hun leefomgeving. Van alle binnengekomen gelden wordt de helft besteed in de regio, de andere helft gaat naar landelijke projecten. Stichting Alzheimer Nederland: Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Naar schatting lijdt 60 tot 70 van de dementerenden aan de ziekte van Alzheimer. De ziekte is een aandoening van de hersenen, waarbij de zenuwcellen hun werk niet meer goed doen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misgaat. De stichting wil met haar werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. De stichting komt niet alleen op voor de belangen van dementerenden, maar subsidieert ook wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Tijdens de bijeenkomst met de deelnemende verenigingen is bij grote meerderheid besloten de zes landelijke fondsen die eerder afhaakten niet toe te laten tot de bundeling van de collectes. De voornaamste reden was dat deelname naar alle waarschijnlijkheid voor de nu deelnemende fondsen/acties een aanmerkelijk lagere opbrengst zou opleveren. De landelijke fondsen hebben ruimschoots hun kans gehad tot deelname, maar deze door hun eigen onwil voorbij laten gaan, was de constatering. Het staat iedereen vrij om zelf geld over te maken naar deze goede doelen. Comité Bundeling Collectes Castenray (Diny Classens tel. 571427, Nel Kuijpers tel. 571725, Jan Strijbos tel. 571677, Jac Vennekens tel. 571308). Ook voor het onderhoud van uw auto Witte Vermenweg 4 Oostrum Tel. (0478) 585254 Entree: 19,50 euro (ex. wk feel Dagkassa: 22,50 euro (indien beschikbaar) Aanvang: 20.00 uur - Einde: 01.00 uur WK adressen: WV Horst. Hans van Bree Vènray, Sounds Venlo, Cafe Metieske Sevenum Adres: Mèrthat, Gasthuisstraat 30 Horst fleer info: www.gianttribute.nlwww.merthal.nl Organisatie: Stg. Regio Evenementen limburg Productie: The Moment BV BANDENBEDRIJF mr (first GIANT TRIBUTE ntRTHAL HORST

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 17