COMITÉ BUNDELING COLLECTES CASTENRA Y De week van 4 t/m 10 april is de WEEK VAN DE GOEDE DOELEN. Dit betekent één grote collecte in plaats van 11 verschillende. HET ZIJN ALLEMAAL ZEER GOEDE DOELEN DIE OP ONZE STEUN REKENEN! Vorige week informeerden we u over de lokale fondsen/acties. Vandaag krijgt u enige informatie over de deelnemende landelijke fondsen. Nationaal Fonds Kinderhulp: De behoefte aan jeugdzorg is groter dan ooit en groeit nog steeds. Met als gevolg dat kinderen in de jeugdzorg op een flink aantal punten wel eens wat tekortkomen. Op die punten springt het Nationaal Fonds Kinderhulp bij. Kinderhulp helpt kinderen die zich in bijzondere, moeilijke thuissituaties bevinden. Het gaat om kinderen die professionele jeugdzorg nodig hebben en die soms niet meer thuis kunnen wonen. Kinderhulp biedt deze kinderen wat extra's in de vorm van bijvoorbeeld een weekje kamperen, het lidmaatschap van een sportvereniging, een fiets, kleding, of een presentje met Sinterklaas. Het gaat dus specifiek om kinderen die in de jeugdzorg zitten. Daarnaast ondersteunt Kinderhulp wel eens preventieve projecten. Astmafonds/Longfonds: De naam van het Astma Fonds wordt binnenkort veranderd in Long Fonds. Het Astma Fonds bestaat uit de Astma Fonds Longpatiëntenvereniging en uit de Astma Fonds Longstichting. De Longpatiëntenvereniging vecht vóór alle belangen van alle mensen met een chronische longziekte. Het doel is om astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) te voorkomen. COPD is een aandoening van de longen en luchtwegen. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd. Bovendien wil de Longpatiëntenvereniging de gevolgen ervan zo draaglijk mogelijk maken, zowel voor mensen met luchtwegklachten, de mensen in hun omgeving en de Nederlandse samenleving. Maar liefst 1,6 miljoen Nederlanders hebben luchtwegklachten. Dat is ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking. De Longstichting vecht tégen de ziekte. Ze geeft informatie, subsidieert wetenschappelijk onderzoek en verbetert de zorg. Bij alle activiteiten is onze steun hard nodig, want het Astma Fonds ontvangt geen subsidie en is volledig afhankelijk van de hulp van de vele vrijwilligers en van de financiële bijdragen van particulieren en bedrijven. Ook uw steun is van harte welkom! Het Nederlandse Rode Kruis: Het Rode Kruis is een internationale, humanitaire organisatie. Het Rode Kruis wil lijden van mensen voorkomen en verzachten, vanuit respect voor ieder mens. Het wil leven en gezondheid van mensen beschermen en wederzijds respect bevorderen. Het streeft naar vriendschap, samenwerking en blijvende vrede tussen mensen. Mensen in de grootste nood worden door het Rode Kruis het eerst geholpen. Nationaliteit, ras, geloof, afkomst of politieke mening spelen bij deze keuze geen enkele rol. Het Rode Kruis bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Zij doen het werk, zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Zonder hen zou het Rode Kruis niet kunnen bestaan. In Nederland gaat het om ongeveer 34.000 vrijwilligers. De meeste landen hebben een Rode Kruisvereniging. Het Rode Kruis kan daarom snel en overal hulp geven. Miljoenen vrijwilligers staan klaar om te helpen zo gauw er iets in de wereld gebeurt. Rode Kruisorganisaties uit verschillende landen helpen elkaar. Prinses Beatrixfonds: Ooit droomde het Prinses Beatrix Fonds ervan polio te overwinnen. In 1956 woedde een ernstige polio-epidemie in Nederland. Een vaccin was nog niet voorhanden en 2200 mensen (vooral kinderen) kregen te maken met blijvende spierzwakte en verlamming. In het ergste geval leidt polio tot de dood. Er was iemand nodig om Nederland wakker te schudden en geld in te zamelen voor de revalidatie van de slachtoffers en voor wetenschappelijk onderzoek om de ziekte te bestrijden. Dankzij de beschikbaarheid van een vaccin heeft het fonds haar droom kunnen realiseren. Nu werkt het fonds hard om ook andere spierziekten en bewegingsstoornissen te overwinnen, zoals de ziekte van Duchenne, ALS en Parkinson. Het fonds zet zich ook in om de kwaliteit van leven van patiënten en hun familie te verbeteren. Het Prinses Beatrix Fonds is volledig afhankelijk van giften uit de samenleving. 16

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 16