Vrouwen Vereniging Castenray Werkgroep Gezinsvieringen 7 maart komt Mevr.Alaerts uit België ons vertellen hoe we van liefde werk moeten maken. Ze is ook al op andere afdelingen geweest'en daar werd haar verhaal enorm gewaardeerd. Dus vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de Dorpszaal. 21 april brengen we een bezoek aan de vliegbasis te Vredepeel. We kunnen zelf bepalen hoe we erheen gaan met de fiets of met de auto, Opgeven kan t/m 28 maart bij Franzis. Tel.nr.571201, of via ons emailadres: vrouwenver.castenray@live. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden. Programma: Ontvangst in het Basis Informatie Centrum Briefing "Taak en werkwijze" Bezoek Historische Verzameling Rondrit over Luchtmachtbasis De Peel. Einde bezoek. 13.15 uur - 13.30 uur - 14.15 uur - 15.30 uur - 16.00 uur - Groetjes het bestuur. Als er nog kinderen zijn die thuis nog een palmpasenstok hebben en je doet er niets meer mee. Dan kan je deze inleveren op school zodat men er weer een ander blij mee maakt. Bij voorbaat dank. Werkgroep Gezinsvieringen http://castenrav.dorpenvenrav.nl/vrouwenvereniging Hallo leden 'Vrouwen Vereniging Caftenray Langstraat 41,5912 PA Venlo 'Tel.:06-48864349 E-mail:cscatering@home.nl Internet:www.cscatering.nl 12

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 12