DoirpsMaJ. voor Caslemray KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a S571890 e-mail: deschans.castenray@homenl Abonnementen: Campagnestraat 8 571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 12 24 maart 2010 Zaterdag 27 mrt. 19.15 uur GEZINSVIERING met voorstelling communicanten Zeswekendienst Wim Strijbos Nella Classens-Janssen en Geert Classens Harry Friesen Misdienaars: Anne, Quinty Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Donderdag 1 april: Vrijdag 2 april: Zaterdag 3 april: Zondag 4 april: 19.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 11.00 uur Viering Witte Donderdag te Blitterswijck Kruisweg voor volwassenen te Castenray Paaswake te Wanssum(Wanssum-Blitterswijck-Castenray) Viering le Paasdag te Castenray Als er parochianen zijn, die de Paaswake te Wanssum willen bijwonen en die niet op eigen gelegenheid naar Wanssum kunnen, kunnen contact opnemen met een van de kerkbestuursleden. Het kerkbestuur zal dan voor vervoer zorgen. Pastorie te huur: Hebt u belangstelling in het huren van de pastorie of kent u in uw omgeving mogelijke geïnteresseerden, dan kunt u contact opnemen met Henk Classens, Castelostraat 4, 0478-571781 of met een van de andere kerkbestuursleden. http://castenray.dorpenvenray.nl/vondel Uitvoeringen Foto's van de uitvoeringen van het blijspel 'Tante speelt Toneel" zijn opgenomen in het fotoalbum van onze website. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen. Berichtjes in ons gastenboek zijn welkom. Jaarvergadering en evaluatie Op korte temrijn zal een datum geprikt worden voor de jaarvergadering en de evaluatie. Nader bericht hierover volgt. Leescommissie Op dit moment is men druk doende met het samenstellen van de nieuwe leescommissie. Op korte termijn zullen er boekjes, gebaseerd op het aantal spelers, opgevraagd worden en kan de leescommissie met frisse moed beginnen. ■V'ï 4 Somelawep Vondel r

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1