voor corps KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a S571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 m571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 10 10 maart 2010 Zaterdag 13 mrt. 19.15 uur Jaardienst Wim Classens en zoon Roel Jaardienst Sjeng Vullings Jaardienst fam. Steeghs-Litjens-Henckens Jan Thielen Lies Feijen(namens de buurt) Overleden ouders Jenniskens-Kessels en familie Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Eva, Maudi Pastoor van Horne is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Pastorie te huur: Hebt u belangstelling in het huren van de pastorie of kent u in uw omgeving mogelijke geïnteresseerden, dan kunt u contact opnemen met Henk Classens, Castelostraat 4, 0478-571781 of met een van de andere kerkbestuursleden. Romereis: Het programma van de jubileumbedevaart van het bisdom naar Rome is bekend en ziet er als volgt uit: Vrijdag 30 april: vertrekken de deelnemers per bus of vliegtuig naar Rome. Sommigen gaan zelfs per fiets. Zondag 2 mei: verzamelen alle Limburgse pelgrims zich in de kerk Sant'Andrea della Valle in het centrum van Rome voor een feestelijke openingsviering. Verder wordt deze dag gebruikt voor de bezichtiging van de St. Pieter en de pal daarnaast gelegen Friezenkerk. Maandag 3 mei: begint met een eucharistieviering in de basiliek van Paulus buiten de muren met daarna een kennismaking met het antieke Rome: Forum Romanum, Colosseum en Kapitoolheuvel. Dinsdag 4 mei: begint met een eucharistieviering in de St. Pieter met in de loop van de dag een pelgrimstocht langs een aantal bijzondere kerken. Deze tocht eindigt in de eigenlijke bisschopskerk van Rome: de Sint Jan van Lateranen. Woensdag 5 mei: is het 's ochtends met tienduizenden andere mensen verzamelen op het St. Pietersplein voor een audiëntie bij paus Benedictus XVI. Aan het einde van de dag vindt de slotviering plaats in de grote Mariakerk van Rome: Santa Maria Maggiore Donderdag 6 mei: begint voor iedereen de terugreis. Aanmelden voor deze reis is nog steeds mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij het bedevaartbureau, tel. 043-3215715 of via info@bedevaarten.com. Ook kunt u voor informatie terecht op www.bisdomiubileum.nl D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1