wdot KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 09 03 maart 2010 Zaterdag 6 mrt. 19.15 uur Jaardienst Handrie en Bertha Kuijpers-Pouwels Jaardienst overjeden ouders Gerard Vullings en Getruda Vullings-Dinghs Misdienaars: Quinty, Manon Woensdag 10 mrt. 17.30 uur Levende en overleden leden K.B.O. Pastoor van Plome is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Doopsel: Afgelopen zaterdag ontving Raf Vroemen, zoon van Björn en Melanie Vroemen-Jacobs, Past. Verheggenstraat 28, het sacrament van het H. Doopsel. Raf, ouders en familie hartelijk gefeliciteerd. Pastorie: Zoals bekend staat de pastorie sinds medio maart verleden jaar leeg. Geruime tijd(ettelijke maanden) zijn wij in gesprek geweest met een serieuze gegadigde als langdurige huurder. Helaas is afgelopen week bekend geworden, dat onze inspanningen niet hebben geleid tot een huurovereenkomst, zodat op dit moment weer alle opties open zijn met dien verstande, dat het vooralsnog de bedoeling is om een betrouwbare huurder te vinden. Mocht dit niet binnen enkele maanden lukken, dan zullen wij in overleg treden met het bisdom om de optie 'verkoop' te lichten. Mocht u dus belangstelling hebben in het huren van de pastorie of kent u in uw omgeving mogelijke geïnteresseerden, dan kunt u contact opnemen met Henk Classens, Castelostraat 4, 0478-571781 of met een van de andere kerkbestuursleden. Bijeenkomst ophalers kerkbijdrage: De evaluatie met de ophalers van de kerkbijdrage zal plaatsvinden op maandag 22 maart a.s. in het Beugelzaaltje in De Wis. Aanvang: 19.30 uur. Romereis: Reeds meerdere malen berichtten wij u over de Romebedevaart, die in het kader van 450-jaar Bisdom Roermond zal plaats vinden van 30 april tot 7 mei a.s. Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds aanmelden voor deze reis, waarbij men de keqze heeft tussen een bus- en een vliegreis. Enkele honderden pelgrims hebben zich reeds aangesneld. Voor alle informatie kunt u terecht bij het bedevaartbureau, tel. 043-3215715 of via info@bedevaarten.com. Ook kunt u voor informatie terecht op www.bisdomiubileum.nl

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1