DoirpJblaJ wor C(Sislteinir<8iy KERKBERICHTEN OUDERENBILJART CASTENRAY Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.eastenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 24 februari 2010 Zaterdag 27 feb. 19.15 uur Overleden ouders Smulders-Philipsen Nella Classens-Janssen en Geert Classens Misdienaars: Suzan, Sem Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Ben je 't thuiszitten moe Loop gerust eens binnen in de Dorpszaal van de WIS als je zin heb, een praatje maken of een potje biljarten of 'n kaartje leggen. Alles geheel vrijblijvend en de koffie kost maar 0,25 Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag vanaf 13.00 tot 17.30 uur. COMPETITIE: PROGRAMMA: week 08 ronde 23 Griendtsveen 1 Castenray 2 Kemphaan 6 PROGRAMMA: week 09 Castenray 1 DeWevert 3 Castenray 3 - Castenray 1 - Ysselsteyn 3 - Castenray 3 ronde 24 -Tienray 1 - Castenray 2 - U.V.B. 3 PERSOONLIJK CLUBKAMPIOENSCHAP: Programma: dinsdag 23 februari Ger Houwen - Piet Steeghs Mart Arts -GerWeijs Programma: dinsdag 02 maart Ger Houwen Hay Seijkens Nog in te halen: Bert Geerets Jac Hesen Jan Martens - Jep Fleurkens - Piet Strijbos - Piet Steeghs - They Jacobs -Aloys Kuijpers woensdag vrijdag maandag vrijdag maandag woensdag 24 februari 26 februari 22 februari 5 maart 1 maart 3 maart Jan Classens Wiel Seijkens Aloys Kuijpers Ger Houwen Jac Hesen - Huub Strijbos - Piet Steeghs They Jacobs Jan Classens Hay Seijkens Er mag tussendoor natuurlijk gerust ingehaald worden Als je verhinderd bent laat dat dan even weten aan je tegenstander. mmm

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1