DorpslLlaJ. voor C<a§lleiniray KERKBERICHTEN Redactieadres: Castelostraat 20a Abonnementen: Campagnestraat 8 Hf 571739 Hf 571890 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur e-mail: deschans.castenray@home.nl nr. 07 17 februari 2010 Zaterdag 20 feb. 19.15 uur Jaardienst Mina Drüggen-Peeters Jaardienst Teng Vollenberg Sef Duijkers en overleden familie Lies Feijen(namens kaartvrienden) Overleden Familie Philipsen-Jacobs en Bert Philipsen Overleden ouders Geerets-Classens en dochter Truus Overleden ouders Janssen-Emonts en kinderen Misdienaars: Stef, Joep Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Bloemenzee H. Brigida: De bloemenzee, waarin de H. Brigida bij de intronisatie onlangs gehuld werd, dichtten wij toe aan Roos van Eek en daarmee deden wij Tony Duijkers tekort. Bij deze, Tony, ook jij hartelijk dank voor jouw aandeel in deze bloemenhulde. REDACTIONEEL. Ondanks herhaaldelijk verzoek in De Schans zijn er een aantal abonnees die hun abonnement niet betaald hebben. Wekelijks zijn er ruim twintig vrijwilligers in de weer met het maken en bezorgen van De Schans. In weer en wind wordt De Schans elke week rondgebracht door de leerlingen van groep 7 en 8. Wij rekenden op uw medewerking. Wij vragen u dringend uw abonnement a 13,-. nog deze week te voldoen. Dit kan door overboeking naar bankrek. nummer 13 87 93 867 t.n.v. De Schans, Castenray, of contant in een envelop voorzien van naam en adres bij Hay Strijbos, Campagnestraat 8 in de brievenbus. 31si£> 8000019

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1