KERKBERICHTEN WMDir Redactieadres: Castelostraat 20a Us 571890 e-mail: deschans.castenray@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 06 10 februari 2010 Zaterdag 13 feb.: 19.30 uur CARNAVALSVIERING Overleden ouders Riek en Wim Geerets-Weijs Overleden ouders Willemssen-Martens en overleden familie Overleden leden van C.V.de Schanseknuppels -* Misdienaars: Maudi, Sem Woensdag 17 feb.: 19.30 uur Aswoensdagdienst Misdienaars: Eva, Demi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Actie Kerkbijdrage: Graag willen wij langs deze weg allen(ophalers en gevers), die aan het welslagen van de actie kerkbijdrage hun welwillende medewerking hebben verleend, hartelijk dank zeggen. H. Brigida: Op maandag 1 februari jl. werd onder onverwacht ruime belangstelling het beeld van de H. Brigida middels een korte plechtigheid teruggeplaatst op de plaats, waar het beeld thuishoort, nl. het zij altaar. Wij willen de aanwezigen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling, Roos van Eek voor prachtige wijze, waarop zij Brigida in de bloemen zette en het Heemkundig Genootschap voor het ft 12 februari is er GEEN darten, dit om logistieke redenen. voor meer info kijk je op http://darteniencasele.bekijknu.nl/ genomen initiatief. DARTEN marco roei 1 - 2 1e roei roger bob 2 - 0 1e roger hans frank 0 - 2 2e marco torn xavier 0 - 2 2e bob marco rob 2 - 0 3e frank roger steffan 2 - 0 3e xavier roei hans 2 - 0 4e hans bob torn 2 - 1 4e steffan frank rob 2 - 1 5e rob xavier steffan 2 - 0 5e torn marco hans 0 - 2 roger torn 2 - 1 roei frank 2 - 0 bob xavier 2 - 0 hans rob 2 - 1 torn steffan 0 - 2 marco frank roger xavier 2 - 0 roei rob bob steffan 1 - 2 ïSö&S? O CM O CM 1 i I

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1