R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Extra ouderavond over de daling van het leerlingenaantal Op dinsdag 9 februari organiseert basisschool de Stek in samenwerking met de SPOV een informatieavond voor de ouders over de gevolgen van de daling van het leerlingenaantal. Op deze avond zal ruimte zijn voor het uiten van gevoelens en het stellen van vragen. Yvonne Raaijmakers en Jan Brouwer van de SPOV zullen het woord voeren en uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden. De informatieavond is op school en begint om 20.00 uur. Project circus Groep 1/2 is gestart met het project circus. Heel veel activiteiten staan in het teken van dit project, dat ook veel raakvlakken heeft met het feest van de zotten:carnaval'. Cito-eindtoets Op dinsdag, woensdag en donderdag 2, 3 en 4 februari, gedurende de ochtenden, zal groep 8 de Cito-eindtoets maken. De uitslag van deze toets telt mee bij de keuze voor het Voortgezet Onderwijs, naast het advies van de school. We wensen de jongens en meiden van groep 8 veel succes bij het maken van deze toets. Carnaval Het is bijna zover, carnaval staat weer voor de deur We vieren dit in "De Wis" op vrijdag 12 februari a.s. van 10.00 tot 14.00 uur.Let op: de schooltijden zijn anders!!!! Ook dit jaar gaan wij weer samen ervoor zorgen dat het een spetterend carnavalsfeest wordt. En natuurlijk zijn de kinderen van groep 1 hiervoor ook van harte uitgenodigd. De kinderen van groep 3 t/m 8 verzorgen een optreden voor alle andere kinderen na het uitkomen van de prins(es). De bedoeling is dat de kinderen dit optreden buiten school oefenen. De leerkracht van de groep beoordeelt of het optreden kan plaatsvinden tijdens de carnavalsviering. Kinderen die een optreden doen tijdens het schoolbal kunnen dit optreden nogmaals opvoeren tijdens het Jeugdbal op dinsdag 16 februari. Na overleg met de ouders kunnen kinderen zich tot 10 februari opgeven bij Ivan Maes, ivan.ellis@telfort.nl Tussen de middag krijgen de kinderen een lunch aangeboden door carnavalsvereniging "De Schanseknuppels". Kom niet te vroeg naar De Wis; de kinderen kunnen pas om 10.00 uur naar binnen. Om 9.50 uur en om 14.00 uur wordt er gebrigadierd. We willen de mogelijkheid bieden aan Castenrayse kinderen, in de basisschoolleeftijd die niet bij ons op school zitten, om deel te nemen aan het tweede gedeelte van de carnavalsviering van 13.00-14.00 uur). Wilt u uw kind hiervoor in aanmerking laten komen dan kunt u telefonisch contact opnemen met Paulien Hagers. Samen bespreken we dan de mogelijkheden, zodat het voor iedereen een fijn feest wordt. Met vriendelijke groet, Team basisschool "De Stek" 9

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9