II Katholieke Bond van Ouderen - KBO Castenrav KOSTERBAL 15-02-2010 CV de Schanseknuppels Café de Koster Aanvang 20.00 DJ Gradje Rad van Fortuin en Kratje Proate UIT ETEN IN EIGEN DORP het was afgelopen woensdag weer een heerlijke eetmiddag, met echte winterse kost De volgende UIT ETENis WOENSDAG 24 februari Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 14 februari opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 14 februarianders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. 50+ WORDT DAN LID VAN DE KBO de jaarcontributie is maar €15,= Meld je aan bij een bestuurslid!! MUSEUM DE PEELSTREEK IJSSELSTEYN: gaan we bezoeken op vandaag woensdag 3 februari, AANVANG 14.00 UUR Vertrek om 13.45 uur bij de kerk. Eigen bijdrage incl. koffie/thee met koek 2 Woensdag 10 februari: 50+ BONTE AVOND Deze avond is voor alle Castenrayse ouderen en wordt aangeboden door de Carnavalsvereniging. Aanvang: 19.00 uur. Zaal open: 18.30 uur Het is Camavalstijd dus we doen wel 'n carnavalspekske of zoiets aan. Woensdagavond lOmaart a.s. JAAR -en FEEST VERGADERING 11 a

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 11