We nodigen u allen van harte uit om samen met ons de Brigidaverering op zaterdag 30 januari om 19.15 uur en de intronisatie van het beeld van St. Brigida op maandag 1 februari om 19.00 uur in onze kerk bij te wonen. Deze heilige zal thans haar eigen altaar in deze kerk krijgen, waartoe bereids door de bevolking een flinke som is bijeengebracht en waartoe op hoop van Brigidazegen iedere verdere gift welkom zal zijn. En wanneer de dichter wel zingt: hoe genoeglijk rolt het leven des gerusten landmans heen! dan weten we dat er ook wel eens kwade dagen komen, vooral als de gevreesde ziekte onder het hoornvee rondspookt. Moge dan Sint Brigida Gods zegen over den veestapel blijven afroepen. Het is nog niet zo lang geleden dat er varkenspest uitbrak. Recentelijk werd op een melkgeitenbedrijf in de naaste omgeving Q-koorts ontdekt. Er is helemaal niets mis mee om de heiligen ook in deze tijd weer nadrukkelijk aan te roepen als voorsprekers in onze noden. St. Brigida wordt aangeroepen tegen oogkwalen; ze is patrones van de koeien, van de paarden en van vee in het algemeen; ze is patrones van gevogelte, van pluimveeboerderijen; ze is beschermster tegen ongeluk, veeziekten en vervolging. Weersteen weer teruggeplaatst De door vandalen uit de grond gerukte stellage met de weersteen staat weer op de oude plek. Jan Weijs heeft het houtwerk helemaal opgeschuurd en de stellage in een paalhouder en beton teruggeplaatst. Jan, zeer bedankt voor jouw hulp! Hopelijk brengt men voortaan wat meer respect op voor andermans goed. We doen er alles aan om ons dorp te verfraaien en op een positieve wijze uit te dragen. Daarin past geen vandalisme. Gelukkig hebben we in Castenray de groep KIC (Kleur in Castenray). Deze jongeren doen eveneens hun best Castenray op een positieve manier neer te zetten, waarbij ze zich bewust zijn van het milieu en het belang van monumentjes en dergelijke. Kerkbestuur St. Matthiasparochie Castenray Stichting Heemkundig Genootschap Castenray thuiszorg -61 088 61 www.dezorggroep.nl Klantenservice T. 088 We zetten alle diensten van Groene Kruis Thuiszorg voor u op een rij: Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Advies, Instructie en Voorlichting Ondersteunende begeleiding Gespecialiseerde verpleging Zorg op Afroep Thuiszorgondersteuning Psychogeriatrie Terminale nachtzorg Verpleging

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 18