Stichting Heemkundig Genootschap Castenray "Kernnet Tit zoo? De oude foto i Maandag 1 februari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang na de avonddienst in de kerk. Maandag 8 maart: Algemene ledenvergadering Historisch Platform Venray in de dorpszaal van De Wis te Castenray. Aanvang 20.00 uur. Boerengezegden Ennen aap smiet de kestanjes ien 't vuür en lot ze de kat d'r wér mit de puuët uuthale. (De zaak opstoken en een ander er voor laten opdraaien.) Dat hengt/stöt as 'n schiethuus ovver de graaf. (Dat hangt/staat schots en scheef.) Net zolang koëtele wies ge van 'n paerd nog enne kenarie aover het. (Steeds maar ruilen en er telkens bij inschieten.) De kok kökt nor aege moond en as ge 't nie lust, dan lekt mar öw koont. 't Is aeve gevaorlek mit gelieërde te riddenieëre, as kerse aete mit hoeëge hieëre. (Bij beiden heb je niets in te brengen.) We zien hier de boerderij van de familie Vullings aan Roland in Klein Oirlo. Het was de tijd vóór de mechanisatie in de landbouw en paarden werden gebruikt als trek- en lastdier. In Klein Oirlo stonden rond 1930, toen deze foto genomen is, een aantal boerderijen. Sommige waren heel oud, werden gesloopt en er werd een nieuwe gebouwd. Ook de boerderij op de foto is wellicht in het begin van de 20e eeuw gebouwd. De wegen in het buitengebied waren rond 1930, toen deze foto genomen werd, nog onverhard. De weg bestond, zoals dat heette, uit niet meer dan karrensporen. De auto is waarschijnlijk van Bertje van Rhee, die als fotograaf dikwijls de boer op ging. Hij zal ook deze foto wel gemaakt hebben. Op de foto v.l.n.rTruus; Lies; Ger en Jan Vullings. V - Z- °S Wé*S van

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 16