R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Luizenscreening 'v Afgelopen maandag heeft nogmaals een controle op luizen plaatsgevonden. Hartelijk dank beste screeners! Gelukkig zijn we weer luizenvrij. Maar er komt een zeer luizengevoelige periode aan: de carnaval. Met veel kinderen in een warme, klamme ruimte, jassen op een hoop, regelmatig ruilen van hoeden en pruiken, allemaal manieren waarop het kriebelbeestje zich verspreidt. We vragen u vriendelijk om toch vooral alert te blijven en de hoofden van uw kinderen regelmatig te controleren. Bij voorbaat dank! Kies Techniek Komende weken gaat groep 7/8 een begin maken met een technische opdracht voor de ontwerpwedstrijd bij de 'Kies Techniek' manifestatie. Vorig jaar heeft onze school de eerste prijs bemachtigd, een geweldige prestatie. We wensen groep 7/8 veel plezier, inspiratie en doorzettingsvermogen, zodat ze er wederom een fantastisch werkstuk zullen afleveren. En wie weet weer met een prijs, maar het leereffect en het plezier staan voorop. le communie De voorbereidingen voor de le communie zijn al weer enkele weken bezig. Dit jaar doen groep 3 en 4 samen de 1c communie. Alle kinderen hebben een mooie map met werkbladen gekregen, die hen helpt zich voor te bereiden op deze belangrijke kerkelijke gebeurtenis. Ook zijn de kinderen al in de kerk geweestZe hebben de inrichting van de kerk bekeken en uitleg gekregen over de betekenis van wat er te zien was. De pastoor was al eens komen kennismaken en heeft hen in de kerk rondgeleid. Informatiekrant SPOV Op vrijdag 29 januari krijgen alle gezinnen een informatiekrant van de SPOV waarin uitleg wordt gegeven over de nota 'Spreiding van scholen'. De gezinnen van de kinderen die vrijdag niet op school zijn (o.a. groep 1) krijgen de krant thuisbezorgd. We verwachten dat de inhoud van deze krant veel vragen bij u zal oproepen. Vandaar dat we u al aankondigen, dat begin februari een informatieavond over dit onderwerp wordt georganiseerd door de SPOV en de Stek. U krijgt zo spoedig mogelijk de datum en het tijdstip van deze avond. Nieuwe AVI-niveaus Op maandag hebben alle kinderen een brief mee gekregen over de nieuwe indeling van de AVI-niveaus voor technisch lezen en de nieuwe toetsen die daarbij horen. Bouw Bongers Stevens Castenray Swolgen 0478-571979 706-15483081 Nieuwbouw, verbouw, renovatie en timmerwerk

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 11