Katholieke Bond van Ouderen - KBO Castenrav Roovse Wissel: was bij ons in de Wis. We hebben een uitvoerige en zeer interessante presentatie gehad oyer TBS en hoe dit uitgevoerd wordt in de Rooyse Wissel. Iedereen bedankt voor de komst MUSEUM DE PEELSTREEK IJSSELSTEYN: Woensdag 10 februari: 50+ BONTE AVOND Aanvang: 19.00 uur. Zaal open: 18.30 uur UIT ETEN IN EIGEN DORP De volsende UIT ETENis op WOENSDA G 27 jan uari AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. 50+ WORDT DAN LID VAN DE KBO de jaarcontributie is maar €15,= Meld je aan bij een bestuurslid!! gaan we bezoeken op woensdag 3 februari, AANVANG 14.00 UUR Er zijn al Castenrayse mensen die dit museum van Jan Houben kennen, maar wij zijn er met de KBO nog niet geweest. Vertrek om 13.45 uur bij de kerk. Eigen bijdrage incl. koffie/thee met koek 2,= Opgave t/m 31 januari bij Noor, tel. 571523 of email: tiacobs3@kpnplanet.nl. Het is Carnavalstijd dus we doen wel 'n carnavalspekske of zoiets aan. KOM ALLEMOL VERKLEI) "VEEL VOOR WEINIG" Onze KBO CASTENRAY organiseert in de loop van het jaar allerlei activiteiten voor de leden. Maar wist u dat wij lid zijn van een grote bond met ruim 320.000 leden Wat die grote bond doet daar merken wij direct niet veel van, maar wat doet die bond dan allemaal? Een kleine greep uit hun activiteiten: Ze hebben een servicetelefoon waar u terecht kunt met de meest uiteenlopende vragen. U kunt hulp krijgen bij juridische en financiële vragen. Ze coördineren de belastinginvullers en de ouderenadviseurs die overal actief zijn en ze zorgen dat hun kennis op peil blijft. De bond is een kenniscentrum en komt op voor onze belangen in politiek Den Haag, dikwijls samen met andere ouderenbonden, waardoor ze echt een vuist kunnen maken. Dit laatste is natuurlijk heel belangrijk voor de leeftijdsgroep vanaf 50 jaar want er is geen politieke partij specifiek voor ouderen!! Wordt lid van KBO CASTENRAY. De iaarcontributie is 15,= en u krijgt er veel voor. Meld ie aan bij onze secretaris Mart Smulders tel .nr. 571630 OF een ander bestuurslid. Woensdagavond IQmaart a.s. JAAR -en FEEST VERGADERING 2

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 2