reeds gestopt met het lezen van missen voor de broederschapsleden. Afgezien van het beeld in de kerk verwees niets meer in Castenray naar de vroegere devotie voor de patrones van het vee. In het jaar 2000 kwam deel III uit van 'Bedevaartplaatsen in Nederland' dat helemaal gewijd was aan Limburg. Eindjaren negentig van de vorige eeuw is onderzoek gedaan naar alle bedevaartplaatsen in onze provincie, waaronder Castenray, waar St. Brigida en St. Matthias vereerd zijn geworden. Geconstateerd werd in 1999 dat de reliek van St. Brigida niet meer aanwezig was. Op 24 februari en op de laatste zondag van augustus vierden we ook het feest van onze patroonheilige St. Matthias. Evenals Brigida gold hij in Castenray als beschermheilige voor het vee en ook op die dagen kwamen de mensen van heinde en ver naar Castenray. In de tweede helft van de vorige eeuw werd de gedenkdag van St. Matthias verplaatst naar 14 mei. Evenals van St. Brigida werd van St. Matthias een reliek teruggevonden. Castenrayse weersteen In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 januari heeft een groepje onverlaten enkele vernielingen aangericht in Castenray. Onder meer de door ons heemkundig genootschap in mei 2007 geplaatste Castenrayse Weersteen moest er aan geloven. De gehele stellage werd met betonblok en al uit de grond geduwd en getrokken. De weersteen wordt bij goed weer heel dikwijls bezocht door fietsers en anderen. Samen met de picknickset en het beeld van Nico van Melo vormt het een aantrekkelijk en interessant ensemble. De tekst op de bordjes wordt veel gelezen, waarbij de tekst van een komisch, vijfstrofïg lied over de steen een leuke aanvulling vormt. Dat lied werd op 15 september 2007 gezongen door de toen 81-jarige Wiel Vullings bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de KBO-Castenray In april 2008 werd de weersteen door het Team RVF Wanssum opgenomen in 'geocaching'. In de buurt van de weersteen is een 'cache' verstopt. De bedoeling is om met een GPS via coördinaten de cache te vinden. Deze hobby wordt internationaal beoefend. Via internet kan men de nodige informatie en ook de coördinaten vinden. Hieraan is ook een korte wandeling door Castenray verbonden en daar wordt vrij veel gebruik van gemaakt. Het is dus belangrijk dat de weersteen zo spoedig mogelijk wordt teruggeplaatst. Stroomkosten schijnwerper St. Matthiasmonument Op 7 september 2008 hebben we het 75-jarig bestaan van onze parochie gevierd met onder meer de inzegening van het door het heemkundig genootschap geplaatste St. Matthiasmonument bij onze kerk. In mei 2009 hebben we met financiële hulp van een paar gulle gevers bij het monument een schijnwerper geplaatst, zodat nu zowel het St. Matthiasmonument als het H. Hartbeeld en een deel van de kerktoren 's avonds prachtig verlicht zijn. Deze verlichting kost elk jaar nogal wat aan stroomkosten. Vorig jaar hebben een paar inwoners de stroomkosten van één schijnwerper voor hun rekening genomen. Daarbij is toegezegd ook de komende jaren in de kosten bij te dragen. We willen deze personen vragen hun bijdrage van minimaal 25,- over te maken op rekening 12.81.37.517 t.n.v. Heemkunde Castenray. Onze penningmeester, tevens penningmeester van het Kerkbestuur, zorgt dan dat het geld op de juiste plek terecht komt. Lang niet alle kosten zijn daarmee betaald. We zouden het dan ook zeer op prijs stellen, wanneer er ook andere inwoners enige financiële steun zouden willen verlenen. Namens onze dorpsgemeenschap alvast zeer bedankt! 0478 550150 W egrafenis en crematie onderneming Ir. A4arijlcestraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Wij Zijn dag en nacht bereikbaar onder telefc Venraysewe3 104 59617\J Horst telefoon 077 398 70 99 oonnr.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 16