Stichting Heemkundig Genootschap Castenray "Kern tnet fit zoo?' De oude foto Maandag 1 februari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang na de intronisatie van het beeld van St. Brigida in de kerk (19.00 uur). Maandag 8 maart: Algemene ledenvergadering Historisch Platform Venray in de dorpszaal van De Wis te Castenray. Aanvang 20.00 uur. Boerengezegden Kroom dinger pisse ok. (Onooglijke dingen kun je dikwijls toch nog gebruiken.) D'n echterkant van d'n haam nog nie kenne. (Niet weten wat de gevolgen kunnen zijn.) Hoe schónner d'n aap, hoe lelleker de jonge. (Hoe mooier de schijn, hoe slechter de afloop.) As 't mael ien de ton mindert, zwieërt 't vaerke. (Door te investeren kun je een beter resultaat behalen) Zó stief as 'n stokroeës zien. (Uit de hoogte doen.) In onze kerk stond tot voor kort hoog op een sokkel een beeld van Sint Brigida. Dit is voor Castenray een tyeel bijzondere heiligedie in de vroegere kapel en in het latere kerkgebouw eeuwenlang vereerd werdSt. Brigida is afgebeeld als abdis met een staf in de hand. Beeld van St. Brigida terug op het zijaltaar Aan de boog achter het beeld is te zien dat het beeld vroeger in de zijbeuk stond. In 1927 werd daar voor St. Brigida een eigen altaar opgericht. In overleg met het Kerkbestuur is besloten om het beeld van St. Brigida weer op de oorspronkelijke plek terug te plaatsen. Op de leeggekomen sokkel is op 8 januari jl. een beeld geplaatst afkomstig van de parochie Blitterswijck. Daar werd de heilige met staf en mijter aangezien voor Urbanus. Volgens pastoor van Horne is het niet Urbanus, maar Adelphus van Metz. Binnenkort zal onze pastoor hierover een artikel publiceren. Pastoor van Horne heeft een stichtingsakte laten opmaken voor een H. Mis voor de duur van 20 jaar ter ere van de H. Brigida en voor het welzijn van de parochianen. Deze misintentie zal worden opgedragen vlak voor, na of op de naamdag van St. Brigida. Deze is op 1 februari. Dit jaar zal de H. Mis ter ere van de H. Brigida en voor het geestelijk welzijn van de parochie worden gehouden op zaterdag 30 januari a.s. Het beeld van Brigida zal op die dag geplaatst worden op het priesterkoor, voorzien van bloemen. Na afloop van de Mis bestaat de gelegenheid om de relikwie van St. Brigida te vereren. Deze relikwie is onlangs teruggevonden. Op maandag 1 februari, de eigenlijke gedenkdag, zal 14 - - - t --- is-7- "°e "CHS VIM

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 14