:Mededelingen: :Mededelingen: Katholieke Bond van Ouderen - KBO Castenrav Zondag 17 jan 14.00uur: Bijeenkomst in café de Koster voor het 4 x 11 Jeugdcarnaval. Woensdag 13 jan 19.00uur: Jeugdledenvergadering in café de Koster Zondag 17 jan 14.11uur: Iedereen aanwezig voor 4 x 11 Jeugdcarnaval in De Wis. LAATSTE KANS AANMELDING KAN T/M 15 JANUARI PASSIESPELEN TEGELEN 2010 tussen mei en september. Op zondag 30 mei 2010 is er een speciale KBO Limburg voorstelling. De uitvoering begint om 14.30 uur en duurt ongeveer 3 uur (inclusief een pauze van 30 minuten) Met het speciale KBO-groepsarrangement gekoppeld aan de voorstelling van 30 mei 2010 kunt u tegen een sterk gereduceerd tarief de PASSIESPELEN bijwonen. Er is een le t/m 4e rang. In dit speciale arrangement betaalt u voor de le rang 28,50 (normale prijs 35 en voor de 2e rang 21,=Dit is inclusief koffie en vlaai in de pauze. Daarnaast is het mogelijk om ook een yrosramma/tekslboekie mét cd te bestellen voor 6, (normale 7 Omdat een groep deelnemers alleen in dezelfde prijsklasse aangemeld kan worden kiezen wij voor de le rans: vrijs €28,50 Voor rolstoelers worden extra plaatsen gereserveerd. M.b.t. betaling en vervoer volgt te zijner tijd nadere informatie. Allereerst willen wij weten of er bij onze leden belangstelling is voor dit arrangement. Wilt u naar de PASSIESPELEN 2010 op zondag 30 mei geef dan door: NAAM: Wil kaartje(s) a €28,50 is totaal Wil Programma/ tekstboekje(s) a 6 is totaal Wilt u van dit KBO-groepsarrangement gebruik maken neem dan contact op met Noor, tel. 571523 of email: t. i acobs3@kpnplanet.nl. of Huub Strijbos, tel. 571722 of 0650121240 V' -

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 9