Katholieke Bond van Ouderen - KB O Castenrav AANVANG: 14.00 uur Het beloofd weer een interessante middag te worden. Wij hopen dat veel van onze leden deze middag zullen bezoeken (ondanks dat 't een activiteit is op maandagmiddag). We denken dat rond 16.00 uur het programma-einde is ER ZIJN GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN MUSEUM DE PEELSTREEK IJSSELSTEYN: DARTEN UIT ETEN IN EIGEN DORP De volsende UITETEN.... is op WOENSDAG 27 januari Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 17 januari opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 17 januari anders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uur maar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. ROOYSE WISSEL: Wij hadden op een woensdag een bezoek aan de ROOYSE Wissel gepland. Helaas vallen wij niet onder de doelgroepen die de tbs kliniek nog mogen bezoeken. Enige tijd geleden kwam tbs behandeling, door enkele ontsnappingen nog negatief in het nieuws. Het uiteindelijke doel van tbs behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder (ernstige) delicten te plegen. Goede voorlichting kan een belangrijke factor zijn om begrip te krijgen voor tbs patiënten. DAAROM: DE ROOYSE WISSEL KOMT NAAR ONS TOE Zij willen op MAANDAG 18 JANUARI een presentatie geven in de WIS. gaan we bezoeken op woensdag 3 februari, AANVANG 14.00 UUR Er zijn al Castenrayse mensen die dit museum van Jan Houben kennen, maar wij zijn er met de KBO nog niet geweest. Vertrek om 13.45 uur bij de kerk. Eigen bijdrage incl. koffie/thee met koek 2 Opgave t/m 31 januari bij Noor, tel. 571523 of email: t.iacobs3@kpnplanet.nl. Woensdag 10 februari: 50+ BONTE AVOND Aanvang: 19.00 uur. Zaal open: 18.30 uur Het is Carnavalstijd dus we doen wel 'n carnavalspekske of zoiets aan. KOM ALLEMOL VERKLED 1 2 1 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 marco xavier marco rob roger marco rob xavier marco rob rob roger bob xavier bob xavier roger bob roger bob 1 0 2 0 0 - 2 - 0 - 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 2 - 2 - 0 1e xavier 2e roger 3e rob 4e bob 5e marco frank toon frank roei hans frank roei toon frank roei roei hans johan toon johan toon hans johan hans johan 1 1 0 1e roei 2e frank 3e toon 4e hans 5e johan ösSES*- A

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 4