KERKBERICHTEN 13 Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschanscastenrav@,home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 02 13 januari 2010 Zaterdag 16 jan. 19.15 uur Jaardienst Leonard Peeters en Getruda Spreeuwenberg Overleden ouders Smits-Friesen Misdienaars: Suzan en Quinty Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Actie Kerkbalans 2010 In de tweede helft van januari zal landelijk weer de actie 'Kerkbalans' gehouden worden. Er zal dan weer een beroep op u gedaan worden om een steentje bij te dragen, zodat de kerkelijke eigendommen in stand gehouden kunnen worden en de organisatie kan blijven draaien. Met de centrale boodschap: 'een kerk is van blijvende waarde' is uw bijdrage, mede gelet op het zeer forse tekort over het afgelopen jaar(het bedrag kunt u lezen in het infoboekje), meer dan welkom. De 'blijvende waarde' van de kerk zit niet alleen in de gebouwen, maar zeer zeker ook in het feit, dat nog steeds vele mensen in de Kerk steun, kracht, rust, houvast, inspiratie en contact met God vinden. Tijdloze en niet in geld uit te drukken waarden. Geloven is dan ook gratis, maar het werk van de kerk moet wel op de een of andere manier gefinancierd worden. Wij rekenen er dan ook op, dat u de ophalers(op de meeste plaatsen het bekende gezicht) alle medewerking verleent, waarvoor bij voorbaat dank. Adviesgesprekken voortgezet onderwijs Op woensdagavond 27 januari zullen er in de school adviesgesprekken gehouden worden voor alle kinderen van groep 8 met hun ouders en Andrea Linssen, leerkracht van groep 7/8. Alle kinderen en hun ouders hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Telefoneren met de school Vanaf vrijdag 15 januari a.s. zal de Stek zijn overgeschakeld op telefoneren via de glasvezelkabel. Het telefoonnummer blijft hetzelfde. De kans bestaat dat de overschakeling niet geheel zonder problemen zal gaan, en wij misschien korte tijd minder goed bereikbaar zullen zijn. In geval van nood zijn er enkele mobiele nummers beschikbaar. Paulien Hagers:06 53326709. Andrea Linssen: 06 38352155. Riky Saris: 06 20964996. R.K. Basisschool 'De Stek' Castenrav D

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1