Stichting Heemkundig Genootschap Castenray "Kem tnet pit zoo?' mm De oude foto 5 Maandag 1 februari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang na de avonddienst in de kerk. Boerengezegden 0 Da's d'n aap vloeëje. Dat is onbegonnen werk.) 0 Gén beej kiest vur 'n uutgeblaöjd bluumke. (Aan veel aangename zaken zit ook een mindere prettige kant.) 0 De bodschap al ien de mat hebbe, vurdat ze oop is. (De broek al vol hebben, voordat deze omlaag is.) 0 Ge mot zoeë laeve, dat ge iederen dag kunt staerve en zoeë waerke of ge alzelaeve blieft laeve. Dén diesels zaejt, dén staekels maejt! (Kwaad straft zichzelf.) Een gouden bruiloft was vroeger een buitengewoon feestelijke aangelegenheid. Niet alleen voor familie, vrienden en goede kennissen, maar voor het hele dorp. Iedereen leefde mee en deelde mee in de feestvreugde, zowel jong als oud. Dat had uiteraard veel te maken met het feit dat er vroeger voor de mensen veel minder vertier was dan tegenwoordig. Daarbij kwam dat de mensen vroeger gemiddeld genomen niet erg jong trouwden en minder oud werden dan nu. Een gouden bruiloft kwam daardoor ook wat minder voor en was dus iets bijzonders.. Op de foto het bruidspaar Camps-van Rhee in 1930. Wie kent de namen? (tel.: 0478-571677) 15 Sf 3A9P

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 15