Vrouwen Verenisins Castenray Uitslag enquête httpcastenray. dorpenveiiray.nl/vrouwenvereni ging Woensdag 20 januari is onze jaarvergadering. De avond begint om 19.30 uur in de Wis. Hallo dames Vrouwen Vereniging Castenray Opening Pastoor van Horne Koffie en vlaai Jaarverslag Financieel verslag Jaarprogramma Mededelingen Bestuurverkiezing Pauze Kienen 3 februari hebben we onze borrelhapjesavond. Het is niet alleen kijken hoe alles wordt klaargemaakt, maar we kunnen ook proeven. Dus niet teveel thuis eten. Eigen bijdrage 3,-. Voor deze avond kun je je opgeven t/m 26 januari bij Gerd v/d Sterren tel. 571073 of via de mail vrouwenver.castenrav@live.nl Al onze activiteiten vinden 's avonds plaats alleen de excursie naar vliegbasis De Peel op 28 april begint om 13.30 uur en uiteraard de fietstocht en het uitstapje zijn overdag. Camavalsdinsdag 16 februari 2010 is groep 4 aan de beurt met oberen. We worden om 18.30 uur in de Wis verwacht. Roos Vullings Ria Heidens Rose van Eek Annet Bruynis Franzis Classens Hanny Arts 13 Graag willen wij iedereen bedanken voor het invullen van de enquête. Het blijkt dat er verschillende dames zijn die gebruik willen maken van het aanbod om 2 keer gratis een avond naar keuze te komen kijken/meedoen. In de Schans staan steeds onze activiteiten vermeld, dus is er iets bij watje belangstelling gewekt heeft ben je dan natuurlijk van harte welkom. Mocht de le keer de drempel nog te hoog liggen meld je dan bij een van de bestuursleden of breng een vriendin mee. Onze activiteiten zijn zoals bekend op woensdagavond. Er zijn slechts een paar dames die daar problemen mee hebben. Wij willen deze dames best tegemoet komen en onze activiteiten ook wel eens op een andere avond plannen. Echter wij moeten er wel zeker van zijn dat ze dan ook inderdaad lid worden. Als jullie je voor 1 september opgeven kunnen wij daar met het maken van het jaarprogramma rekening mee houden. Een reactie die vaker voor kwam: Ik word geen lid, omdat er geen jongere bij zijn. Misschien een idee voor de jongeren om onderling iets af te spreken en dan gezamenlijk lid te worden. Jullie zijn van harte welkom. Nogmaals hartelijke dank voor jullie medewerking Groetjes het bestuur Vrouwenvereniging Castenray.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 13