Katholieke Bond van Ouderen - KBO Castenrav AANVANG: 14.00 uur Het beloofd weer een interessante middag te worden. Wij hopen dat veel van onze leden deze middag zullen bezoeken (ondanks dat 't een activiteit is op maandagmiddag). We denken dat rond 16.00 uur het programma-einde is ER ZIJN GEEN KOSTEN AAN VERBONDEN DE KBO WENST IEDEREEN EN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2010 KIENENOp woensdag 06 januari is alweer onze eerste activiteit in 2010, een KIENMIDDAG. Aanvang: 14.00 uur in de Dorpszaal De laatste kienmiddag werd druk bezocht en er waren mooie prijzen te winnen. U bent van harte welkom op vandaag woensdag 6 januari UIT ETEN IN EIGEN DORP we hebben weer genoten van een heerlijke maaltijd en wat was 't een gezellige middag De volsende UIT ETENis op WOENSDA G 27 tan uari Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich vóór 17 januari opgeven bij: NOOR, tel. 571523 of bij ROOS, tel. 571187 Huidige deelnemers s.v.p. AFMELDEN vóór 17 januari anders wordt aangenomen dat u weer deelneemt. AANVANG 12.00 uurmaar gaarne tijdig aanwezig zijn zodat we ook om 12.00 uur kunnen beginnen. Zoals bekend zijn de kosten 7,50 per deelnemer, te voldoen bij binnenkomst.. ROOYSE WISSEL: Wij hadden op een woensdag een bezoek aan de ROOYSE Wissel gepland. Helaas vallen wij niet onder de doelgroepen die de tbs kliniek nog mogen bezoeken. Enige tijd geleden kwam tbs behandeling, door enkele ontsnappingen nog negatief in het nieuws. Het uiteindelijke doel van tbs behandeling is dat de patiënt weer terugkeert in de maatschappij zonder (ernstige) delicten te plegen. Goede voorlichting kan een belangrijke factor zijn om begrip te krijgen voor tbs patiënten. DAAROM: DE ROOYSE WISSEL KOMT NAAR ONS TOE Zij willen op MAANDAG 18 JANUARI een presentatie geven in de WIS. MUSEUM DE PEEL8TREEK IJSSELSTEYN: gaan we bezoeken op woensdag 3 februari, AANVANG 14.00 UUR Er zijn al Castenrayse mensen die dit museum van Jan Houben kennen, maar wij zijn er met de KBO nog niet geweest. Vertrek om 13.45 uur bij de kerk. Opgave t/m 28 januari bij Noor, tel. 571523 of email: t.iacobs3@kpnplanet.nl. VEEL VOOR WEINIG Onze KBO CASTENRAY organiseert in de loop van het jaar allerlei activiteiten voor de leden. Maar wist u dat wij lid zijn van een grote bond met ruim 320.000 leden Wat die grote bond doet daar merken wij direct niet veel van, maar wat doet die bond dan allemaal? Een kleine greep uit hun activiteiten: Ze hebben een servicetelefoon waar u terecht kunt met de meest uiteenlopende vragen. U kunt hulp krijgen bij juridische en financiële vragen. Ze coördineren de belastinginvullers en de ff

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 6