Abonnement De Schans 2010. Aan alle inwoners van Castenray. U Kosten abonnement: 13,00 Wij vragen u dringend uw abonnement zo spoedig mogelijk, doch vóór 1 februari, te voldoen. Dit kan door overboeking naar bankrek. nummer 13 87 93 867 t.n.v. De Schans, Castenray of contant in een envelop voorzien van naam en adres bij Hay Strijbos, Campagnestraat 8 in de brievenbus. Dit jaar heeft Casele Vur Uut samen met de gemeente Venray kunnen zorgen voor een leuk winter evenement. We hebben op het speelveld aan de Pasoor Verheggenstraat een ijsbaan kunnen creëren Na goed overleg met Willy Sassen, van de Gemeente Venray, mochten we dit realiseren. De Gemeente vond dit zo een goed initiatief dat men dit geheel gaat bekostigen. Ook de firma Hendrix-Smits heeft aan de ijsbaan hun steentje bijgedragen. yj vUR-UUT Beide zijn wij hiervoor heel erg dankbaar. «J We hopen dat heel Castenray, jong en oud, veel schaatsplezier zal beleven. We zijn wel aan enkele voorwaarden gebonden i.v.m de vergunning. De openingstijden zullen zijn van 9.00 - 21.30 uur. De contactpersoon is Herman Theeuwen. Namens Casele Vur Uut veel schaatsmeters en voldoende ijspret. Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van A woensdag 6 januari 2010 in Café de Koster. Aanvang 20.00 uur. O Ja 1. Opening door de voorzitter. 2. Inspraak publieke tribune. Er kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die al op de agenda staan. 3. Kleur in Castenray. De werkgroep Kleur in Castenray zal de vorderingen van het project Jop op de Schop komen vertellen. 4. Notulen openbare vergadering d.d. 02-12-2009. Het betreft de notulen van de vorige vergadering. 5. Commissies en werkroepen: a. Aanvulling Dorpsraad/taakverdeling. b. Openbare ruimte c. Wandelroutes d. Gebiedspanel. 6. Ingekomen stukken en mededelingen. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. fiJURTVBREHI&lN&

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 3