Bej dizze wille wej reseptie van 4 x eugdcarriaval De Schanseknuppels Casele 50 CARNAVAL: a.s. Zondag 10 JANUARI is er weer een bijeenkomst voor een afvaardiging van elke deelnemende groep, groepje, eenling. Aanvang 10.30 uur in locatie bij Truus&Jan Tacken. 2 1967-2010

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 2