voor Caslenray KERKBERICHTEN Ui VUR-UUT I Redactieadres: Castelostraat 20a @571890 e-mail: deschans.castenrav@home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 @571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 01 06 j anuari 2010 Zaterdag 9 jan. 19.15 uur Jaardienst overleden ouders Seijkens-Collin Jaardienst Jan Peeters Jaardienst Grad Tielen Jaardienst Jan Thielen Misdienaars: Eva, Demi Pastoor van Home is bereikbaar onder 0478-531270 of 06-13300256 Kerkdiensten 2010 De normale diensten het komende jaar zijn in principe in: - Castenray op zaterdagavond om 19.15 uur - Wanssum op zondag om 11.00 uur en - Blitterswijck op zondag om 09.30 uur. De bijzondere diensten voor onze parochie zijn als volgt gepland: Zaterdag 13 feb. Woensdag 17 feb. Vrijdag 2 april Zaterdag 3 april Zondag 4 april Zaterdag 24 april Zondag 25 april Woensdag 12 mei Donderdag 13 mei Zaterdag 21 aug. Zondag 31 okt. Vrijdag 24 dec. Zondag 26 dec. Vrijdag 31 dec. 19.30 uur 19.30 uur 15.00 uur 20.00 uur 11.00 uur carnavalsmis aswoensdagdienst kruisweg gezamenlijke Paaswake te Wanssum le Paasdag geen dienst i.v.m. le communie 25 april 11.00 uur - le H. Commupie 19.15 uur - Vooravond Hfemelvaartsdag 11.00 uur - Hemelvaartsdag(Dekenale kerk Venray) (Gewijzigd tijdstip) Allerzielendienst Kerstavond 2e Kerstdag, gezinsviering Oudj aarsviering 19.30 uur 15.30 uur 21.00 uur 11.00 uur 19.30 uur Bezoek onze website: Beste leden van Casele Vur-Uut, Hierbij willen wij u uitnodigen voor onze nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op lOjanuari om 11.00 bij café de Koster. We beginnen met een korte jaarvergadering, u bent van harte welkom! Het bestuur castenrav.dorpenvenrav.nl/caselevur-uut 6 U fl T V E f? E H I 6 i N 0 □©Lharns

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 1