Stichting Heemkundig Genootschap Castenray irve-t fit zooi' Maandag 1 februari: Vergadering bij Jan Strijbos. Aanvang na de avonddienst in de kerk. Boerengezegden Ennen aap ien de koont kiëke. (Zich verrekenen en daardoor onnodige kosten maken.) 't Is 'm ien de zök geschote. (Van hem is niets terecht gekomen.) Ennen toewgenaejde laeft aerm um riek te staerve. (Heel erg gierig zijn/ overdreven zuinig leven.) Wie lang ien vrede wil laeve, mot zien vrow 't 'baas zien' gaeve. De wet is krek 'n spinneweb: 'n vlieg blieft 'r ien hange en 'n hommel vluugt 'r durhin. (Rijken vinden meestal de mazen van de wet.) Na 1900 werd steeds meer land ontgonnen. Door de invoering van de kunstmest was men wat betreft de te bewerken grond niet langer afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare potstalmest De ontginningen betroffen vooral de lager gelegen leemhoudende gronden, die door ontwatering voor landbouwdoeleinden geschikt waren te maken. Na 1920 vonden pas ontginningen op echt grote schaal plaats, toen vrijwel het gehele Peelgebied werd gewijzigd. Door te egaliseren werden hoogteverschillen weggewerkt. De humushoudende lagen van de hogere gronden werden naar de lagere delen overgebracht, waardoor bouwlanden met grote verschillen in bodemvruchtbaarheid ontstonden. Op de foto is men bezig met het afgraven van de 'Hejklef' van Willem Tacken in 1937. V.l.n.r.: A. Go oren; Jac Keijsers; Jan KeijsersGr ad Verstegen. De foto is gemaakt door Bertje van Rhee. 18

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 18