1 j j j Een neej jaor, enne neeje prins en een neej boerebruudspaar: de carnavalsperiode is wer begonne. De vurbereidinge van de bonte zittingsaovende zien ien ók alwer ien volle gang. We hebbe dit jaor mar lietst 9 acts van aege bojjum! Mier as 50 Caselse artieste goan ur beste bieëntje vurzette um ien ut latste wiekend van januari ut Caselse publiek te amusiere mit flauwe kul, dans en muziek. 3 17 januari beej de Koster van 11,00 tot 13.00 uur, De kartjes toste 7,00 EURO ien de vurverkoëp, naobestellinge toste 8,00 EURO. As ge lid ziet van de CV kunde ow kartje telefonies reserviere beej Caro (571925)Doe dit dan wel S* vür 17 januari, i -am /\rts LAAT BD UW VERDRIET ONZE ZORG EEN TRQOT ZDN 2010 begrafenis en crematie onderneming Ir. /Vlarijkcstraat la 5802 BV Venray telefoon 0478 55 01 50 Vcnraysevveg 104 5961AJ Horst telefoon 077 398 70 99 Wij ?ijn day en nacht bereikbaar onder tclefoonnr. 0478 550150 jjg Bonte Zittingsaovenfi Zondag 17 januari vurverkoëp! al

Castenrays dorpsblad De Schans | 2010 | | pagina 15