R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Notulen: ouderraadvergadering 09 oktober 2007 1. Opening: - Esther heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige vergadering: d.d. 29 augustus jl. - De nieuwe jassen en cadeaubonnnen voor het brigadieren zijn binnen. - Notulen zijn akkoord. 3. Mededelingen en ingekomen stukken: - 2x info NKO; wij zijn geen lid dus dit gaan we niet iedere keer bekijken en bespreken. - Cursusaanbod voor MR. - Uitnodiging carnaval bespreking beste knuppel. 4. Algemene punten: - MR verslag; 2 vergaderingen; Corrie Roelofs is nieuw MR-lic, de taakverdeling is niet gewijzigd, er is alleen nog geen afvaardiging naar de GMR, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. De GMR bekijkt of dit persé iemand uit de MR moet zijn. Praktijk-verkeersexamen; voor Horst was het geen probleem om Castenray op te nemen, maar dan is het misschien een subsidieprobleem. De contactpersoon van de gemeente wil zijn medewerking verlenen en Femke verwacht dat dit wel door kan gaan indien we een "verkeersouder" kunnen benoemen. Dit is een aanspreekpunt tussen de school, de gemeente en Veilig Verkeer Nederland. Femke informeert bij andere scholen naar een verkeersouder en speelt dit dan door naar Esther. Mariet is op studiereis naar Oostenrijk. Mariet gaat een cursus volgen voor vertrouwenspersoon in het najaar. - TSO verslag; De TSO loopt goed. Kinderen die niet overblijven: niet voor 13.15 u. op school komen! Het leeftijdsverschil is groot hiervoor is het belangrijk dat er soms twee overblijfkrachten zijn en de regels goed nageleefd worden. Omdat we goed draaien kunnen we nu soms wat extra's doen, indien er twee overblijfkrachten aanwezig zijn (denk aan een worstebroodje of zo). Bij de komende GOR wordt de TSO besproken, misschien dat er dan iemand van onze TSO mee kan gaan met Esther. - Nabespreking jaarvergadering; Wilbert en Marly waren duidelijk en iedereen was tevreden over de verloop van de vergadering. - Intocht Sinterklaas De aktielijst wordt doorgenomen en waar nodig aangepast. 5. Punten onderwijsteam: - 20 dec opening school; Femke vraagt om 2 contactouders en 1 ouder die een woordje wil doen op die dag; Maria en Sandra willen wel contactouders zijn. 6. rondvraag met team: - Op 7 dec. zijn de kinderen weer welkom bij de generale repetitie van de toneeluitvoering. - Heeft het gesprek met de gemeente iets opgeleverd betreffende de opknapbeurt van de speelplaats?; De gemeente wil wel meewerken maar dit kan pas na het aanvragen van subsidies, dit zal dan pas in 2009 vrijkomen. - Kleine kinderen hebben vaak last van grotere kinderen die voor aan de poort blijven staan en zitten, kan hier eens iets van gezegd worden?; dit wordt geregeld.

Castenrays dorpsblad De Schans | 2007 | | pagina 4