A«r\yprpn/^ R.K. Basisschool 'De Stek' Q \P Castenray Agenda vergadering Ouderraad Datum: dinsdag 12 december 2006, 20.00 uur (Punten 1 t/m 6 met schoolleiding) 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering: 31 oktober 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. Algemene punten MR verslag Nabespreking intocht TSO Voor- en naschoolse opvang Kerstviering 5. Punten onderwijsteam 6. Rondvraag met schoolleiding 7. Algemene punten Overgebleven punten intocht 8. Wat er verder ter tafel komt rondvraag 9. Aandachtspunten volgende vergadering 10. Sluiting Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande punten of over andere zaken aangaande de ouderraad, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de ouderraad. Groene Kruis is een begrip in Noord-Limburg. Al generaties lang komen onze medewerkers bij .i||pj|jsen thuis voor huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging. Groene Kruis Zorg aan Huis behoort tot de vijf. beste |l. i zorgdiensten van Nederland. Zo bleek uit een landelijk onderzoek onder 55.000 thuiszorgklanten. Dus zeg tegen uw huisarts, specialist of CIZ dat u het Groeiie Kruis wilt als u thuis zorg nodig heeft Dan heeft u zekerheid. P^fessionele -ÉlÊÊtk^ wijkzorg is nu eenmaal ons vak. Bel gerust voor een afspraak. C Klantenservice 077-320 95 95 Meer info? Kijk op www.zgnl.nl ZORG GROEP Goede zorg? Geen probleem!

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 4