voor Oaslemray orpsbilac KERKBERICHTEN Advent Redactieadres: Castelostraat 20a S571890 e-mail: Hesc,hanscastenrav@.home.nl Abonnementen: Campagnestraat 8 S571739 Inleveren kopij vóór maandag 20.00 uur nr. 46 06 december 2006 Zaterdag 09-12 19.15 uur: Jaardienst Jacobus Wismans en Petronella Cleven Overleden ouders Kuijpers-v.d. Pasch Jaardienst overleden ouders Seijkens-Collin Jaardienst Petra Luykx en overleden familieleden Luykx-Maes Misdienaars: Iris, Casper, Stef Pastoor te Boekhorst is bereikbaar onder tel. 531270 Diensten Kerstmis Rond de kerstdagen zijn er de volgende diensten: op 23 december wordt de vierde adventszondag gevierd om 19.15 uur. Op 24 december is er om 19.00 uur een h. Mis. Op 26 december is om 11.00 uur de gezinsmis. Zoals gebruikelijk is er op zaterdag 30 december de h. Mis om 19.15 uur. Om het oudejaar uit te luiden is er ook op 31 december om 19.15 uur een h. Mis. Afgelopen weekend is de advent begonnen. De tijd van voorbereiding op het komende kerstfeest. Geen tijd van passief afwachten, maar van verwachten. Perspectief zien ook al lijkt de toekomst somber op het eerste gezicht. Advent betekent dan ook: komst. De komst van het Kerstkind; of bijvoorbeeld de nieuwe lente die voor de Kerk aanbreekt. Ik nodig u uit om die verwachting in de komende weken in uw hart mee te dragen! pastoor J.W. te Boekhorst LAATBU UW VERDRIETQNZEZORG EEN ZDN Kqrafenis en crematie onderneming 3 (r. Martij bsfraat la 5802 BVVcnray tel* toon V*nray*«w«g 104 - 596 J AJ Horsi trUoon 077 398 70 99 0478 55 OI 50 Wij zijn en nacht bereikbaar cnder heletoonnr. 0478 5501 50 namg B U

Castenrays dorpsblad De Schans | 2006 | | pagina 1